Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad... W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki zaprasza mieszkańców oraz właścicieli sklepów z napojami alkoholowymi na spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu w mieście, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r....

Czytaj dalej

LVI sesja Rady Miasta Ząbki 20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki. ...

Czytaj dalej

Podsumowanie LIV sesji Rady Miasta Ząbki 22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbyła się LIV sesja Rady Miasta Ząbki. Wśród najistotniejszych decyzji podjętych na spotkaniu warto wymienić: Przekazanie Województwu Mazowieckiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 416 860, 76 zł na budowę drogi wojewódzkiej...

Czytaj dalej

Rozkłady ząbkowskich linii autobusowych w aplikacji... Pod koniec 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych do aplikacji „Jak dojadę”. Więcej informacji tutaj. Po okresie oczekiwania przyszła odpowiedź odnośnie integracji naszych rozkładów z aplikacją. Obecnie miasto oczekuje na wzór umowy. Koszt wdrożenia...

Czytaj dalej

Spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu

Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki zaprasza mieszkańców oraz właścicieli sklepów z napojami alkoholowymi na spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu w mieście, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10.

  Renowacja boiska SP2 (przy byłym Gimnazjum nr 2) ze sztuczną murawą

  Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

   LVI sesja Rady Miasta Ząbki

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.
   4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
   5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
   6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
   7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
   8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
   9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. (ul.P.Skargi)
   10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Dzika)
   11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Szwoleżerów)
   12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada)
   13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
   14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
   15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
   16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
   17. Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj

    Podsumowanie LIV sesji Rady Miasta Ząbki

    Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

    22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbyła się LIV sesja Rady Miasta Ząbki. Wśród najistotniejszych decyzji podjętych na spotkaniu warto wymienić:

    • Przekazanie Województwu Mazowieckiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 416 860, 76 zł na budowę drogi wojewódzkiej 634 (ul. Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą 631. Budowa drogi rozpocznie się prawdopodobnie w 2019 r. Całość inwestycji wyniesie ok. 15 000 000 zł.
    • Przekazanie Powiatowi Wołomińskiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 342 588 zł na przebudowę ul. Drewnickiej i Kochanowskiego. prace rozpoczną się w tym roku. W ramach inwestycji zostanie zbudowana także kanalizacja deszczowa.
    • Przeznaczenie dodatkowych 2,8 mln zł (do kwoty 11, 84 mln zł) na przebudowę ul. Powstańców. Przebudowa powinna zakończyć się w listopadzie 2018 r.
    • Przeznaczenie 1 mln zł na budowę parkingu Park&Ride (P+R).
    • Przeznaczenie 100 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do cmentarza
    • Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Ząbki w sprawie przyspieszenia realizacji ul. Nowo-Ziemowita – przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej wraz z budową linii tramwajowej od Dworca Wschodniego do Ząbek.

    A ponadto:

    • Zakończenie wymiany oświetlenia ulicznego na lampy LED powinno zakończyć się do końca wakacji.
    • Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i Wolności także powinna zakończyć się do końca wakacji.

     Rozkłady ząbkowskich linii autobusowych w aplikacji JakDojadę.pl – Część II

     Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

     Pod koniec 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych do aplikacji „Jak dojadę”. Więcej informacji tutaj. Po okresie oczekiwania przyszła odpowiedź odnośnie integracji naszych rozkładów z aplikacją. Obecnie miasto oczekuje na wzór umowy. Koszt wdrożenia szacowany jest na 5000 zł, natomiast miesięczne utrzymanie wynosić ma 300 zł. Na chwilę obecną jednak w budżecie miasta nie zabezpieczono środków finansowych umożliwiających podpisanie umowy.

     Dla przypomnienia aplikacja JakDojadę.pl umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

     Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3).

     Pełna treść odpowiedzi – JakDojadę.pl (Część II).

      Wyłoniony wykonawca budowy ul. Powstańców

      Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

      Dzisiaj na stronie ząbkowskiego BIP pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę drogi w ul. Powstańców. W przetargu oferty złożyły dwie firmy. Zwycięska okazała się propozycja firmy Mrozek Sp. z o.o. opiewająca na kwotę 10 652 784 zł. Budowa drogi obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Dziką do drogi wojewódzkiej DW 631. W ramach inwestycji powstanie asfaltowa nawierzchnia, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa oraz zbiornik na wody opadowe.

      Informacja znajduje się tutaj.

       33 tysiące osób zameldowanych w Ząbkach!

       Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

       W informacji burmistrza z działalności miedzy sesjami Rady znaleźć możemy informację, że pomiędzy 18 stycznia a 12 lutego w Ząbkach zameldowano 69 osób na pobyt stały oraz 24 osoby na pobyt czasowy. Wśród tych osób znajdują się zarówno nowourodzeni mieszkańcy naszego miasta jak i również Ci, którzy do niego przybyli z innych miejscowości. Bez względu jednak na to, nowi mieszkańcy sprawili, że we wspomnianym okresie liczba zameldowanych mieszkańców Miasta Ząbki przekroczyła 33 tysiące i zgodnie ze stanem na 12 lutego wynosi 33 016.

       33-tysięcznemu mieszkańcowi miasta należą się gratulacje! :)

       W tym miejscu warto przypomnieć, że każdy nowy mieszkaniec, który melduje się w naszym mieście, to przede  wszystkim powód do domu, ale także realny „zastrzyk gotówki”, który pozwala lepiej zaspokajać potrzeby naszej lokalnej społeczności :)

        LIV sesja Rady Miasta Ząbki

        Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

        22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ząbki.

         

         

         

        Proponowany porządek obrad:

        1. Otwarcie sesji.
        2. Przyjęcie porządku sesji.
        3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Ząbki.
        4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
        5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
        6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”.
        7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.
        8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego)
        9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Gdyńska)
        10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Andersena)
        11. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
        12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
        13. Zamknięcie sesji.

        Projekty uchwał są dostępne tutaj.

         Rozkłady ząbkowskich linii w aplikacji Jak Dojadę oraz w Google Maps?

         Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

         Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3). Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta w 2017 r. wystąpiłem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych także do aplikacji „Jak dojadę”.

         Aplikacja ta umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

         Miasto wysłało także podobne zapytanie, aby ząbkowskie linie autobusowe były widoczne w usłudze Google transit. Obecnie czekamy na odpowiedź od wyżej wymienionych firm.

          

          Nagrody za osiągnięcia sportowe dla mieszkańców Ząbek

          Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

          sportDo 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r.  Nagrodę może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta bez względu na wiek, który co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej.

          Za jakie osiągnięcia przyznana może zostać nagroda?

          Nagrody przyznawane są co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej. Ważne jest jednak, aby osiągnięty wynik sportowy dotyczył dyscypliny olimpijskich. Wysokość nagrody zależy w głównej mierze od rangi zawodów, w których zawodnik brał udział oraz od zajętej pozycji. Najniższa możliwa nagroda to 800 zł, która przysługuje zawodnikowi za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski. Jeżeli jednak zawodnik na wymienionych wcześniej zawodach uzyska miejsce medalowe może otrzymać nagrodę w maksymalnej wysokości 6000 zł.

          Wysokość nagród dla zawodnika, który:

          • zakwalifikował się do udziału:
           • w Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 3.000,00 zł,
           • w mistrzostwach świata (MŚ) – 1.800,00 zł,
           • w mistrzostwach Europy (ME) – 1.400,00 zł;
           • w mistrzostwach Polski (MP) – 800,00 zł,
           • w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) –800,00 zł.
          • zajął miejsce medalowe
           • na Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 6.000,00 zł,
           • na mistrzostwach świata (MŚ) – 4.100,00 zł,
           • na mistrzostwach Europy (ME) – 3.000,00 zł,
           • na mistrzostwach Polski (MP) – 1.800,00 zł,
           • na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) – 1.200,00 zł.

          Zawodnik w roku kalendarzowym może otrzymać tylko jedną nagrodę.

          Co trzeba zrobić aby otrzymać nagrodę?

          Pierwszym krokiem jest oczywiście osiągnięcie wyniku sportowego, który umożliwia uzyskanie nagrody. Następnie do 31 stycznia należy złożyć wniosek o nagrodę. Ważne jest, aby wskazany we wniosku sukces sportowy miał miejsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Do formularza należy załączyć oświadczenia, komunikat z zawodów, w których brało się udział oraz dokument poświadczający bycie mieszkańcem Ząbek – np. kopię deklaracji PIT czy zaświadczenia o zameldowaniu. Następnie komisja, złożona z przedstawicieli powołanych przez Burmistrza, Radę Miasta oraz organizacje pozarządowe sprawdzi złożone wnioski i do 30 kwietnia przedstawia Burmistrzowi listę osób oraz wysokość przyznanych nagród, które wynikają z uchwały. Nagrody zostaną wypłacone zawodnikom do 30 czerwca.

           

          Kto może złożyć wniosek o nagrodę?

          Lista osób i instytucji, które mogą wnioskować o nagrody jest długa. Może być to sam zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub sportowy, związek sportowy, radni miasta czy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Jednak do złożenia wniosku, bez względu kto będzie go składał, potrzebna jest zgoda zawodnika – związane jest to z kwestią przetwarzania danych osobowych.

           

          Najważniejsze informacje

          • Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta do 31 stycznia.
          • Nagrodę otrzymać może każdy mieszkaniec Ząbek, który co najmniej zakwalifikował się do zawodów sportowych takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej.

           

          Załączniki:

          Uchwała w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

          Wniosek – nagrody sportowe (PDF)

          Wniosek – nagrody sportowe (DOC)

          W przypadku  pytań i wątpliwości proszę o maila: radny.siwek@zabki.pl