Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Rozkłady ząbkowskich linii autobusowych w aplikacji... Pod koniec 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych do aplikacji „Jak dojadę”. Więcej informacji tutaj. Po okresie oczekiwania przyszła odpowiedź odnośnie integracji naszych rozkładów z aplikacją. Obecnie miasto oczekuje na wzór umowy. Koszt wdrożenia...

Czytaj dalej

Wyłoniony wykonawca budowy ul. Powstańców Dzisiaj na stronie ząbkowskiego BIP pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę drogi w ul. Powstańców. W przetargu oferty złożyły dwie firmy. Zwycięska okazała się propozycja firmy Mrozek Sp. z o.o. opiewająca na kwotę 10 652 784 zł. Budowa drogi obejmie odcinek od skrzyżowania z ul....

Czytaj dalej

33 tysiące osób zameldowanych w Ząbkach! W informacji burmistrza z działalności miedzy sesjami Rady znaleźć możemy informację, że pomiędzy 18 stycznia a 12 lutego w Ząbkach zameldowano 69 osób na pobyt stały oraz 24 osoby na pobyt czasowy. Wśród tych osób znajdują się zarówno nowourodzeni mieszkańcy naszego miasta jak i również Ci, którzy do niego przybyli...

Czytaj dalej

LIV sesja Rady Miasta Ząbki 22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ząbki.       Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie...

Czytaj dalej

Rozkłady ząbkowskich linii w aplikacji Jak Dojadę... Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony "Kiedy przyjedzie" możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3). Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta w 2017 r. wystąpiłem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych...

Czytaj dalej

Rozkłady ząbkowskich linii autobusowych w aplikacji JakDojadę.pl – Część II

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

Pod koniec 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych do aplikacji „Jak dojadę”. Więcej informacji tutaj. Po okresie oczekiwania przyszła odpowiedź odnośnie integracji naszych rozkładów z aplikacją. Obecnie miasto oczekuje na wzór umowy. Koszt wdrożenia szacowany jest na 5000 zł, natomiast miesięczne utrzymanie wynosić ma 300 zł. Na chwilę obecną jednak w budżecie miasta nie zabezpieczono środków finansowych umożliwiających podpisanie umowy.

Dla przypomnienia aplikacja JakDojadę.pl umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3).

Pełna treść odpowiedzi – JakDojadę.pl (Część II).

  Wyłoniony wykonawca budowy ul. Powstańców

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  Dzisiaj na stronie ząbkowskiego BIP pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę drogi w ul. Powstańców. W przetargu oferty złożyły dwie firmy. Zwycięska okazała się propozycja firmy Mrozek Sp. z o.o. opiewająca na kwotę 10 652 784 zł. Budowa drogi obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Dziką do drogi wojewódzkiej DW 631. W ramach inwestycji powstanie asfaltowa nawierzchnia, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa oraz zbiornik na wody opadowe.

  Informacja znajduje się tutaj.

   33 tysiące osób zameldowanych w Ząbkach!

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   W informacji burmistrza z działalności miedzy sesjami Rady znaleźć możemy informację, że pomiędzy 18 stycznia a 12 lutego w Ząbkach zameldowano 69 osób na pobyt stały oraz 24 osoby na pobyt czasowy. Wśród tych osób znajdują się zarówno nowourodzeni mieszkańcy naszego miasta jak i również Ci, którzy do niego przybyli z innych miejscowości. Bez względu jednak na to, nowi mieszkańcy sprawili, że we wspomnianym okresie liczba zameldowanych mieszkańców Miasta Ząbki przekroczyła 33 tysiące i zgodnie ze stanem na 12 lutego wynosi 33 016.

   33-tysięcznemu mieszkańcowi miasta należą się gratulacje! :)

   W tym miejscu warto przypomnieć, że każdy nowy mieszkaniec, który melduje się w naszym mieście, to przede  wszystkim powód do domu, ale także realny „zastrzyk gotówki”, który pozwala lepiej zaspokajać potrzeby naszej lokalnej społeczności :)

    LIV sesja Rady Miasta Ząbki

    Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

    22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ząbki.

     

     

     

    Proponowany porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie porządku sesji.
    3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Ząbki.
    4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
    5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
    6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”.
    7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.
    8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego)
    9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Gdyńska)
    10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Andersena)
    11. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
    12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
    13. Zamknięcie sesji.

    Projekty uchwał są dostępne tutaj.

     Rozkłady ząbkowskich linii w aplikacji Jak Dojadę oraz w Google Maps?

     Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

     Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3). Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta w 2017 r. wystąpiłem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych także do aplikacji „Jak dojadę”.

     Aplikacja ta umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

     Miasto wysłało także podobne zapytanie, aby ząbkowskie linie autobusowe były widoczne w usłudze Google transit. Obecnie czekamy na odpowiedź od wyżej wymienionych firm.

      

      Nagrody za osiągnięcia sportowe dla mieszkańców Ząbek

      Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

      sportDo 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r.  Nagrodę może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta bez względu na wiek, który co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej.

      Za jakie osiągnięcia przyznana może zostać nagroda?

      Nagrody przyznawane są co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej. Ważne jest jednak, aby osiągnięty wynik sportowy dotyczył dyscypliny olimpijskich. Wysokość nagrody zależy w głównej mierze od rangi zawodów, w których zawodnik brał udział oraz od zajętej pozycji. Najniższa możliwa nagroda to 800 zł, która przysługuje zawodnikowi za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski. Jeżeli jednak zawodnik na wymienionych wcześniej zawodach uzyska miejsce medalowe może otrzymać nagrodę w maksymalnej wysokości 6000 zł.

      Wysokość nagród dla zawodnika, który:

      • zakwalifikował się do udziału:
       • w Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 3.000,00 zł,
       • w mistrzostwach świata (MŚ) – 1.800,00 zł,
       • w mistrzostwach Europy (ME) – 1.400,00 zł;
       • w mistrzostwach Polski (MP) – 800,00 zł,
       • w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) –800,00 zł.
      • zajął miejsce medalowe
       • na Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 6.000,00 zł,
       • na mistrzostwach świata (MŚ) – 4.100,00 zł,
       • na mistrzostwach Europy (ME) – 3.000,00 zł,
       • na mistrzostwach Polski (MP) – 1.800,00 zł,
       • na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) – 1.200,00 zł.

      Zawodnik w roku kalendarzowym może otrzymać tylko jedną nagrodę.

      Co trzeba zrobić aby otrzymać nagrodę?

      Pierwszym krokiem jest oczywiście osiągnięcie wyniku sportowego, który umożliwia uzyskanie nagrody. Następnie do 31 stycznia należy złożyć wniosek o nagrodę. Ważne jest, aby wskazany we wniosku sukces sportowy miał miejsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Do formularza należy załączyć oświadczenia, komunikat z zawodów, w których brało się udział oraz dokument poświadczający bycie mieszkańcem Ząbek – np. kopię deklaracji PIT czy zaświadczenia o zameldowaniu. Następnie komisja, złożona z przedstawicieli powołanych przez Burmistrza, Radę Miasta oraz organizacje pozarządowe sprawdzi złożone wnioski i do 30 kwietnia przedstawia Burmistrzowi listę osób oraz wysokość przyznanych nagród, które wynikają z uchwały. Nagrody zostaną wypłacone zawodnikom do 30 czerwca.

       

      Kto może złożyć wniosek o nagrodę?

      Lista osób i instytucji, które mogą wnioskować o nagrody jest długa. Może być to sam zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub sportowy, związek sportowy, radni miasta czy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Jednak do złożenia wniosku, bez względu kto będzie go składał, potrzebna jest zgoda zawodnika – związane jest to z kwestią przetwarzania danych osobowych.

       

      Najważniejsze informacje

      • Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta do 31 stycznia.
      • Nagrodę otrzymać może każdy mieszkaniec Ząbek, który co najmniej zakwalifikował się do zawodów sportowych takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej.

       

      Załączniki:

      Uchwała w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

      Wniosek – nagrody sportowe (PDF)

      Wniosek – nagrody sportowe (DOC)

      W przypadku  pytań i wątpliwości proszę o maila: radny.siwek@zabki.pl

       Zakopiańska z wykonawcą

       Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

       ZakopiańskaDruga próba znalezienia wykonawcy na budowę ul. Zakopiańskiej powiodła się. Budowę drogi wykona STD Nasiłowski Sp. z o.o. z Warszawy. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione w związku z brakiem firm ubiegających się o udzielenie zamówienia. Więcej informacji: tutaj oraz tutaj.

       W postępowaniu oferty złożyły trzy firmy:

       1. Królik Włodzimierz Krol Zakład Robót Drogowych I Inżynieryjno-Instalacyjnych (oferta 1 438 000 zł),
       2. Planeta Sp. z o.o. (oferta 1 566 000 zł),
       3. STD Nasiłowski Sp. z o.o. z Warszawy (oferta 1 325 000 zł).

       Wykonawca zobowiązany będzie do zakończenia inwestycji do 30 lipca 2018 r. W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia oraz kanalizacja deszczowa w ul. Zakopiańskiej (od. Wyszyńskiego do ul. Piotra Skargi) oraz w ul. Wita Stwosza (od. 11-go Listopada do ul. Wyszyńskiego).

       Informacja o postępowaniu: http://bip.zabki.pl/zpu-271-13-2017

        

        Znamy wykonawcę przebudowy i remontu ul. Żeromskiego i ul. Wigury

        Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

        ŻeromskiegoW wyniku powtórnego przetargu (o którym pisałem tutaj) udało się wyłonić wykonawcę. Prace wykona firma FAL-BRUK Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach postępowania przebudowana zostanie cała ulica Żeromskiego oraz ul. Wigury od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. Prace obejmą wymianę podbudowy i nawierzchni uli. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec lipiec 2018 r.

        Wynik postępowania jest dostępny: tutaj

         Startuje Młodzieżowa Rada Miasta

         Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

         1337436208241_16_9382_iStock_000007508934Small31 lipca 2017 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki (MRM Ząbki).  Na podstawie podjętej uchwały na 18 października zostały zwołane pierwsze w historii miasta Ząbki wybory do Młodzieżowej Rady. W projekcie tym będę miał przyjemność pełnić funkcje Głównego Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta.

         W skład Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki w roku szkolnym 2017/2018 może wejść od 9 do 18 członków. Radnymi mogą zostać osoby w wieku 13-18 lat.

         Kto może zostać członkiem Młodzieżowej Rady Miasta?

         Członkiem Młodzieżowej Rady Miasta może zostać:

         • uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (w wyborach mogą wystartować uczniowie szkół, nie będący mieszkańcami Ząbek
         • mieszkaniec Ząbek, będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum.

         Każdy uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (SP1, SP2, SP3, Publiczna Szkoła Katolicka) może zostać młodzieżowym radnym startując w wyborach szkolnych .

         Każdy mieszkaniec Ząbek , będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum może zostać młodzieżowym radnym startując w konkursie organizowanym przez Komisję Społeczną .

         Wystartuj w wyborach i zostań członkiem Młodzieżowej Rady Miasta!

         18 października w Ząbkowskich szkołach podstawowych odbędą się pierwsze w historii Miasta wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki. Więcej informacji uzyskasz u swojego nauczyciela:

         • Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Renata Bartoszek,
         • Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Grzegorz Pawluk,
         • Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Dorota Jastrzębska,
         • Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała.

         Nie jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej? – Spróbuj swoich szans w konkursie!

         Uczniowie innych szkół: podstawowych, liceów i techników mogą zostać członkami Młodzieżowej Rady! Do 11 października złóż wniosek (dostępny tutaj: Wniosek) w Biurze Rady Miasta Ząbki lub wyślij go drogą elektroniczna na adres: zabki-br@zabki.pl.

         Następnie zostaniesz zaproszony na rozmowę, na której opowiesz o swoich pomysłach i planach działania w ramach Młodzieżowej Rady Miasta.

         Masz pytania pisz: radny.siwek@zabki.pl lub dzwon: 507-249-786

          

          Ponowny przetarg na przebudowa i remont ul. Żeromskiego i ul. Wigury

          Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

          ŻeromskiegoW dniu dzisiejszym (4 września) Miasto Ząbki ogłosiło ponowny przetarg na przebudowę ul. Żeromskiego i ul. Wigury. W ramach postępowania przebudowana zostanie cała ulica Żeromskiego oraz ul. Wigury od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. Prace obejmą wymianę podbudowy i nawierzchni uli. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2018 r.

          Pierwsze postępowanie przetargowe, o którym pisałem tutaj) zakończyło się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert na realizację inwestycji ze strony wykonawców.