Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Spot wyborczy

Kategoria: z życia Ząbek

  Mój plakat wyborczy na nadchodzące wybory samorządowe

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   LVIII. sesja Rady Miasta

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki.

   Porządek obrad przedstawia się następująco:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.
   4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.
   5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.
   6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
   7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (Ząbkovia)
   8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul.Bociania)
   9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Skargi),
   10. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
   11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada/ul.Wolności)
   12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Kard.Wyszyńskiego)
   13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Sobieskiego)
   14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Tęczowa)
   15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Klonowa, ul.Dębowa)
   16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej. (ul.Szwoleżerów)
   17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Tęczowa)
   18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
   19. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.
   20. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
   21. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
   22. Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne: tutaj

    Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej – II etap

    Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

    7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa.

    Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona do 30 listopada 2018 r. Obecnie trwają pracę na ul. Zakopiańskiej, która zostanie oddana do użytku po dokończeniu fragmentu ul. Wita Stwosza.

    Ogłoszenie o postępowaniu jest dostępne: tutaj

     LVII sesja Rady Miasta Ząbki

     Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

     17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

     1. Otwarcie sesji.
     2. Przyjęcie porządku sesji.
     3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
     4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
     5. Uchwała w sprawie wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych.
     6. Zamknięcie sesji.

     Projekty uchwał są dostępne tutaj.

      Spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu

      Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

      W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki zaprasza mieszkańców oraz właścicieli sklepów z napojami alkoholowymi na spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu w mieście, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10.

       Renowacja boiska SP2 (przy byłym Gimnazjum nr 2) ze sztuczną murawą

       Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

        LVI sesja Rady Miasta Ząbki

        Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

        20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

        Porządek obrad:

        1. Otwarcie sesji.
        2. Przyjęcie porządku sesji.
        3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.
        4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
        5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
        6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
        7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
        8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
        9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. (ul.P.Skargi)
        10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Dzika)
        11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Szwoleżerów)
        12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada)
        13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
        14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
        15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
        16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
        17. Zamknięcie sesji.

        Projekty uchwał są dostępne tutaj

         Podsumowanie LIV sesji Rady Miasta Ząbki

         Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

         22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbyła się LIV sesja Rady Miasta Ząbki. Wśród najistotniejszych decyzji podjętych na spotkaniu warto wymienić:

         • Przekazanie Województwu Mazowieckiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 416 860, 76 zł na budowę drogi wojewódzkiej 634 (ul. Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą 631. Budowa drogi rozpocznie się prawdopodobnie w 2019 r. Całość inwestycji wyniesie ok. 15 000 000 zł.
         • Przekazanie Powiatowi Wołomińskiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 342 588 zł na przebudowę ul. Drewnickiej i Kochanowskiego. prace rozpoczną się w tym roku. W ramach inwestycji zostanie zbudowana także kanalizacja deszczowa.
         • Przeznaczenie dodatkowych 2,8 mln zł (do kwoty 11, 84 mln zł) na przebudowę ul. Powstańców. Przebudowa powinna zakończyć się w listopadzie 2018 r.
         • Przeznaczenie 1 mln zł na budowę parkingu Park&Ride (P+R).
         • Przeznaczenie 100 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do cmentarza
         • Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Ząbki w sprawie przyspieszenia realizacji ul. Nowo-Ziemowita – przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej wraz z budową linii tramwajowej od Dworca Wschodniego do Ząbek.

         A ponadto:

         • Zakończenie wymiany oświetlenia ulicznego na lampy LED powinno zakończyć się do końca wakacji.
         • Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i Wolności także powinna zakończyć się do końca wakacji.

          Rozkłady ząbkowskich linii autobusowych w aplikacji JakDojadę.pl – Część II

          Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

          Pod koniec 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych do aplikacji „Jak dojadę”. Więcej informacji tutaj. Po okresie oczekiwania przyszła odpowiedź odnośnie integracji naszych rozkładów z aplikacją. Obecnie miasto oczekuje na wzór umowy. Koszt wdrożenia szacowany jest na 5000 zł, natomiast miesięczne utrzymanie wynosić ma 300 zł. Na chwilę obecną jednak w budżecie miasta nie zabezpieczono środków finansowych umożliwiających podpisanie umowy.

          Dla przypomnienia aplikacja JakDojadę.pl umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

          Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3).

          Pełna treść odpowiedzi – JakDojadę.pl (Część II).