Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Odpowiedź w sprawie ul. Wolności

Kategoria: Rada Miasta

20130528GS Wolności

  Odpowiedź w sprawie linii nocnej N61

  Kategoria: Rada Miasta

  20130529 linia nocna

   Ogłoszony przetarg na remont ul. Kołłątaja

   Kategoria: z życia Ząbek

   W dniu dzisiejszym Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na remont ulicy Kołłątaja (na fragmencie Piłsudzkiego – Skorupki). Prace obejmować będą frezowanie obecnej nawierzchni,  ustawienie nowych krawężników, regulację studzienek i  wykonanie nawierzchni asfaltowej (5 cm wartwa wiążąca i 5 cm wartwa ścieralna ). Remont ma byc wykonany 42 dni od daty podpisania umowy, a wykonawca musi przeprowadzic roboty w dni wolne od pracy.kołłątaja

   ogłoszenie o przetargu: http://bip.zabki.pl/zp-271-15-13-budowa-drogi-w-ul-kollataja-w-zabkach-na-odcinku-od-ul-pilsudskiego-do-ul-ks-skorupki

    VI Bieg Ząbkowski – Polska Biega

    Kategoria: z życia Ząbek

    Miasto Ząbki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz Miejskie Centrum Sportu zapraszają na VI Bieg Ząbkowski w akcji Polska Biega. Data biegu: 26 maja 2013. Start o godz. 11.00.

    Odbiór pakietów startowych w dniu biegu w godz. 9.30-10.30 w biurze zawodów Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej 9
    Start: Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Harcerska 9
    Meta: Stadion Miejski ul. Słowackiego 21
    Dystans: 5 km
    Zapisy do dnia 24 maja 2013 r do godz. 12.00 drogą elektroniczną mosir@zabki.pl lub telefonicznie 22  674-11-64 wew. 101
    Regulamin, oświadczenie biegacza, mapa trasy oraz więcej informacji na stronie:
    www. mosir-zabki.com.pl
    Kategorie wiekowe:
    Szkoły podstawowe (dziewczęta, chłopcy)
    Gimnazja (dziewczęta, chłopcy)
    Open (kobiety, mężczyźni)
    +40 (kobiety, mężczyźni)
    Dla najlepszych puchary i atrakcyjne nagrody.
    Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, napój oraz ciepły poczęstunek
    Udział w biegu jest bezpłatny

    Sponsorzy: Budimpol, Dorian, Machowicz Budownictwo, San Marino, DSF Grupa

    Sunrise running woman

     Co po XL Sesji Rady Miasta?

     Kategoria: Rada Miasta

     Za nami XL sesja Rady Miasta. Opócz uchwał przewidzianych w porządku obrad Rada po kilkugodzinnej dyskusji przyjęła także uchwąłę zmieniajaca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.

     Wśród uchwał warto zwróić uwagę na uchwałę dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, która dotyczyła zwiększenia częstotliwości obioróu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych.

     Ponadto przyjęta została uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

     W sprawozdaniu burmistrza warto zwróic uwagę na  ubieganie się miasta o dofinansowanie od Funduszu Kultury Fizyczne i Sporty projektu „Zwiekszenie walorów turystycznych miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego”, którego potencjalna lokalizacja to park miejski (wewnętrznie od ulic Kolejowa/Batorego).

     Niedługo jedna z aptek przy ul. Powstańców będzie czynna całodobowo

     i co chyba najważniejsze: wkrótce remont ulicy Kołłątaja

      XL sesja Rady Miasta Zabki 16.05.2013 r. godz. 8.30 UM

      Kategoria: Rada Miasta

      16 maja 2013 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Ząbki

      Proponowany porządek obrad:

      1.      Otwarcie sesji.
      2.      Przyjęcie porządku sesji.
      3.      Przyjęcie protokołów z XXIX, XXXI, XXXIII i XXXIX sesji Rady.
      4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
      rok.
      5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
      Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
      6.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
      Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
      7.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży,
      podawania i spożywania napojów alkoholowych.
      8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
      gruntu. (Trans Expres ul.Batorego)
      9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
      przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/31).
      10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
      przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/42)
      11.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
      przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/19)
      12.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
      gruntowych. (ul.Złota)
      13.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości
      gruntowej. (ul.Piłsudskiego)
      14.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
      służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
      Ząbkach Sp. z o.o. (ul.Słowackiego)
      15.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
      służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
      Ząbkach Sp. z o.o. (ul.Piłsudskiego)
      16.      Uchwała w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
      17.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania
      czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.
      18.      Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
      świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
      nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych
      odpadów.
      19.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
      20.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika
      Ośrodka Pomocy Społecznej.
      21.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
      Publicznego Przedszkola nr 2.
      22.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
      organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
      23.      Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania
      problemów alkoholowych w roku 2012 w mieście Ząbki.
      24.      Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
      sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2012 dla gminy Ząbki.
      25.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
      Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
      26.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
      27.      Zamknięcie sesji.

      Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miasta Ząbki

       Interpelacja w sprawie zmiany trasy autobusu nocnego ZTM linii N61

       Kategoria: Rada Miasta

       nocny

        Interpelacja w sprawie ul. Wolności

        Kategoria: Rada Miasta

        ławki wolności

         Interpelacja w sprawie uszkodzonego samochodu

         Kategoria: Rada Miasta

          samochód