Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Odpowiedź w sprawie projektu ulic Pogodnej i Na Bagnie

Kategoria: Rada Miasta

20130625195918554

Wniosek w sprawie dostępny tutaj: http://grzegorzsiwek.pl/wp-admin/post.php?post=245&action=edit

  Kilka słów o pikniku ekologicznym w Wiadomościach Powatu Wołomińskiego

  Kategoria: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, z życia Ząbek

  Wywiaddo

   Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu ul. Poniatowskiego

   Kategoria: Rada Miasta

   poniatowskiego

    Wniosek w sprawie dokumentacji budowlanej ulic Na Bagnie i Pogodnej

    Kategoria: bez kategorii

    wniosek na bagnie

     XLII sesja Rady Miasta (absolutoryjna)

     Kategoria: Rada Miasta

      25 czerwca 2013 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbedzie się XLII sesja Rady Miasta

     Przewidywany porządek obrad:
           1.      Otwarcie sesji.
           2.      Przyjęcie porządku sesji.
           3.      Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady.
           4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
     na 2012 rok.
           5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
     Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
           6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
     Miasta Ząbki za 2012 rok.
           7.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za
     rok 2012.
           8.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni
     Zdrowia w Ząbkach za rok 2012.
           9.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
     Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2012.
     10.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
     Statutowej.
     11.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
     Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
     12.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
     13.      Zamknięcie sesji.

     Projekty uchwał: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xlii

      XLI sesja Rady Miasta Ząbki

      Kategoria: Rada Miasta

      7 czerwca 2013 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul.
      Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Zabki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

      1.      Otwarcie sesji.
      2.      Przyjęcie porządku sesji.
      3.      Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady.
      4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
      rok.
      5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
      Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
      6.      Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
      Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
      Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2013-2016.
      7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
      gruntu.
      8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
      gruntu.
      9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
      gruntu.
      10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
      przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      nieruchomości.
      11.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
      przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      nieruchomości.
      12.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
      przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      nieruchomości.
      13.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
      gruntowej.
      14.      Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów
      prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów.
      15.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
      zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
      godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,
      którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego
      obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
      opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach
      prowadzonych przez Miasto Ząbki.
      16.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
      Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
      17.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
      18.      Zamknięcie sesji.

      Projekty uchwał dostępne:  http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xli