Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ząbki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

Kategoria: z życia Ząbek

Przygotowywany nowy plan zagospodarowania dotyczy obszarów: „rejon Szpitala Drewnica I”, „rejon ulicy Dzikiej i Andersena”, „rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej”, „rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego”, „rejon ulicy Kruczej i Wroniej”, „rejon ogródków działkowych”, „rejon Szpitala Drewnica II”, „rejon ulicy Stefczyka”, „rejon Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

obwieszczenie

  XLIII sesja Rady Miasta Ząbki

  Kategoria: Rada Miasta

  2 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Słowackiego 21
  (Trybuna Główna na Stadionie Miejskim) odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Ząbki. 

  Proponowany porządek obrad:

  1.      Otwarcie sesji.
  2.      Przyjęcie porządku sesji.
  3.      Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady.
  4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
  rok.
  5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
  Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
  6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  7.      Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu
  Wołomińskiego w zakresie dofinansowania zniżek w opłatach za usługi
  świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek
  Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny.
  8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku
  od nieruchomości. (zwolnienie z podatku gruntów i budowli zajętych na
  potrzeby upowszechniania kultury fizycznej)
  9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/51).
  10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/49).
  11.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/40).
  12.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/35).
  13.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nieruchomości. (ul.Westerplatte, dz.ewid.Nr 70).
  14.      Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  15.      Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół
  prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji
  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i
  opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014.
  16.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
  Ząbki.
  17.      Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia
  Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920”.
  18.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni
  Zdrowia w Ząbkach.
  19.      Sprawozdanie z realizacji kontroli Komisji Rewizyjnej
  przeprowadzonych w I półroczu 2013 r.
  20.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
  Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
  21.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
  22.      Zamknięcie sesji.

  Projekty uchwał dostępne są: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xliii

   

   Wniosek w sprawie zapadniętej studzienki na ul. Popiełuszki

   Kategoria: Rada Miasta

   brm 27_0001

    Wniosek w sprawie zieleni w pasie dróg Batorego i Wolności

    Kategoria: Rada Miasta

    zieleń batorego i wolnosci

     Portal HistoriaZabek.pl zaprasza na święto 80 pułku piechoty

     Kategoria: z życia Ząbek

     historia