Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Wniosek w sprawie ul. 3-go Maja

Kategoria: Rada Miasta

Sprzątanie 3go maja

  Co po XLIII sesji Rady Miasta Ząbki?

  Kategoria: Rada Miasta

  Sesja zaczęła się o 12.10 w Trybunie Miejskiej, przy ul Słowackiego 21. Oprócz proponowanego porządku obrad (dostępny tutaj: http://grzegorzsiwek.pl/xliii-sesja-rady-miasta-zabki/) Komisja Sopołeczna zgłosiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne.

  Jeśli chodzi o zmiany do budżetu warto zwrócić uwagę po stronie dochodowej na kolejny zwrot podatku VAT od urzędu skarbowego w Wołominie w kwocie 1 492 413, 60. Niestety Rada Miasta dokonała takze aktualizacji planu dochodów budżetowych zmiejszajac planowane wpływy z wpłat z tytułu nabycia prawa własnosci oraz prawa użytkoania wieczystego nieruchomości o 1 000 000 zł, a także inne aktualizacje obniżajace plan dochodów miasta (m. in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości).

  Po stronie zmaian wydatków warto zwrócić uwagę na: zwiększenie o 47 000 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury, zabezpieczenie środków w kwocie 60 000 zł w na przeniesienie trybuny bocznej stadionu na boisko treningowe.

  Ponadto zwiekszono w planie wydatków środki na zakup i ustawienie kontenerów (które umożliwią Szkole Podstawowej nr 3 sprawne funkcjonowanie do czasu rozbudowy) do kwoty 204 413,15 zł oraz przeznaczono dodtakowo 50 000 zł na ich wyposażenie.

  Wszystkie przedłożone uchwały zostały przez Rade przyjęte. Warto zwrócić uwagę na dwie uchwały: w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz na uchwałę  zmieniajacą wysokosc stawek za zajęcie pasa drogowego pod ogórdki gastronomiczne. Pierwsza uchwała określała wysokość opłat za wodę i za ścieki. Cena za m3 wody spadła z 6,18 do 6,01 (netto) a cena za m3 ścieków pozostała bez zmian (7,99 netto). Przyjęcie natomiast drugiej uchwały spowoduje obniżenie z 2,5 zł do 1 zł opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne. Jako ciekawostę można wspomnieć, że opłata taka w Warszawie wynosi 1,20 zł/1m2 . Dotychczas obowiązująca w Ząbkach stawka była więc o ponad 50% wyższa niż w stolicy.

  I na koniec informacja o basenie: będzie otwarty najprawdopodo niż niej w październiku/listopadzie tego roku.