Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Odpowiedź w sprawie zapadniętej studni w ul. Popiełuszki

Kategoria: Rada Miasta

Obraz 007

  Co po XLIV Sesji Rady Miasta?

  Kategoria: Rada Miasta

  Jako najważniejsze i najbardziej zaskakujące zdarzenie na sesji uznać należy złozenie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Bławdziewicza. Na nowego przewodniczącego zgłoszono Wojciecha Gut i to on stosunkiem głosów 13 „za” 2 „przeciw” został wybrany nowym Przewodniczącym Rady Miasta Ząbki. Warto wspomnieć, ze Wojciech Gut był dotychczas Wiceprzewodniczącym Rady obok Tomasza Kalaty, który pozostał jedenym Wiceprzewodniczącym. Dotychczasowy przewodniczący będzie teraz pełnił mandat radnego.

  Obrósz uchwał dotyczących kontynuacji wydzierżanienia gruntu i udzielenia bonifikaty od opłaty z tytyułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomości, warto zwrócić uwagę na uchwałę określajacą przystanki komunikacyjne w Ząbkach, która jednoznacznie określa nazwy i lokalizacje poszczególnych przystanków na terenie miasta.

  W kwestii budżetu zmiany polegają głównie na niewielkich zmianach i przesunieciahc między paragrafami, w śród których warto zauważyć przeznaczenie 20 000 zł na budowę drogi w ul. Krasickiego.

  Z innych „ciekawostek” projektowana na swoim odcinku od Sobieskiego do Leszyckiego ul. Górnośląska, która pierwotnie miała być ulicją jednokierunkową w stronę ul. Sobieskiego będzie prawdopodobnie wlotem w nowopowstajace rondo na ul. Wojska Polskiego.

  W okresie od ostatniej sesji  zameldowano na pobyt stały 191 osób, pobyt czasowy 83 osoby. Wymeldowano 34 osoby oraz wymeldowano meldując w innej gminie 88, w sumie (122). W mieście przybyło więc  152 nowozameldowanych osób, „dobijając” do liczby 29248 mieszkańców.

   Odpowiedź w sprawie ul. 3-go Maja

   Kategoria: Rada Miasta

   20130911150012175_0002-page-0

    Odpowiedź w sprawie zieleni w ul. Wolności

    Kategoria: Rada Miasta

    20130911150012175_0001-page-0

     Odpowiedź w sprawie zmiany organizacji ruchu w ul. Poniatowskiego

     Kategoria: Rada Miasta

     Obraz 002

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wniosek dostępny tutaj: http://grzegorzsiwek.pl/wniosek-w-sprawie-zmiany-organizacji-ruchu-ul-poniatowskiego/

      Wniosek w sprawie działki przy ul. Wolności

      Kategoria: Rada Miasta

      Działka śmieci wolności

       XLIV sesja Rady Miasta

       Kategoria: Rada Miasta

       12 września 2013 r. o  godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Ząbki. proponowany porządek zawiera następujace punkty:  

             1.      Otwarcie sesji.
             2.      Przyjęcie porządku sesji.
             3.      Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady.
             4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
       na 2013 rok.
             5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
       Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
             6.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawiania
       pogrzebu.
             7.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków:
       przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne
       usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te
       usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.
             8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
       wydzierżawienia gruntu. (ul.Broniewskiego)
             9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
       wydzierżawienia gruntu. (ul.Nowa)
       10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
       przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
       nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
       11.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
       służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
       12.      Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
       właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla
       operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z  tych
       obiektów.
       13.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.
       14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
       Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
       15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
       16.      Zamknięcie sesji.

       Projekty uchwał są dostepne: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xliv