Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)!

Kategoria: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, z życia Ząbek

19 września 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, jako pierwsze stowarzyszenie w Naszym Mieście uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Aby uzyskać wspomniany status OPP należy spełnić kilka ustawowych wymogów. Oprócz zobowiązań, które pojawiają się po stronie organizacji, pojawiają się też korzyści. Wśród najbardziej znanych przywilejów wymienić warto możliwość odpisania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowej, podczas wypełniania rocznego PIT-u. W tym roku, będzie można dokonać odpisu podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

    LII sesja Rady Miasta

    Kategoria: Rada Miasta

    W dniu 29 stycznia o 15.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się LII sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco:

    1.      Otwarcie sesji.

    2.      Przyjęcie porządku sesji.

    3.      Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady.

    4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
    na rok 2014.

    5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
    Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

    6.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek
    podatku od nieruchomości.

    7.      Uchwała w sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw
    Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.

    8.      Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
    Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
    administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

    9.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu
    sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

    10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki
    do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o.
    oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.

    11.      Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze
    półrocze 2014.

    12.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i
    Budżetu na rok 2014

    13.      Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ząbki.

    14.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
    podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic
    oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

    15.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
    określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
    Burmistrza Miasta Ząbki.

    16.      Dyskusja na temat systemu informacji miejskiej w Ząbkach.

    17.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
    Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

    18.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    19.      Zamknięcie sesji.,

    Projektu uchwał są dostępne tutaj

      Powód wycinki drzew na Drewnicy? – przygotowania do budowy szpitala

      Kategoria: z życia Ząbek

      Od kilku dni na terenie Szpitala Drewnica, w pobliżu ul. Rychlińskiego, odbywa się wycinka drzew. W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie, udało mi się uzyskać informacje, że wycinka drzew związana jest z przygotowaniem terenu do budowy szpitala. Dokładnie chodzi o budowę zbiornika do magazynowania nadwyżek ciepła dla celów grzewczych szpitala. Z wnioskiem o zgodę na wycinkę wystąpiła Mazowiecka Agencja Energetyczna.