Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LXI sesja Rady Miasta Ząbki

Kategoria: Rada Miasta

29 września 2014 roku o godz.  8.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbedzie się LXI. sesja Rady Miasta. Porządek obrad przedstawia się następująco:

      1.      Otwarcie sesji.

      2.      Przyjęcie porządku sesji.

      3.      Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady.

      4.      Prezentacja celów realizacyjnych Strategii Rozwoju Miasta
Ząbki na lata 2014-2023.

      5.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na rok 2014.

      6.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

      7.      Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez
Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na modernizację chodnika drogi powiatowej ul.
Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki.

      8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej.

      9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
wydzierżawienia gruntu.

  10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu.

  11.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

  12.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
sposobu sprawiania pogrzebu.

  13.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  14.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  15.      Zamknięcie sesji.