Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

O wyborach słów kilka czyli przewodnik ząbkowskiego wyborcy

Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

 16 listopada 2014 r. odbędą się kolejne wybory samorządowe. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00-21.00. Po raz pierwszy w Ząbkach jak i w całej Polsce ( z wyłączeniem dużych miast), obywać się jednomandatowe wybory do Rady Miasta.

Zmiany w ordynacji i sposobie organizowania wyborów związane są z wprowadzeniem przez parlament ustawy Kodeks Wyborczy.

Dotychczas Ząbki podzielone były na 3 wielomandatowe okręgi (z każdego okręgu mandat uzyskiwało kilku radnych). Po zmianach natomiast zamiast 3 dużych okręgów, zastąpiło 21 mniejszych. Z każdego okręgu wybrany (uzyska mandat) zostanie tylko jeden radny – stąd nazwa „jednomandatowe”.

Nowy podział rzutuje także ma miejsca oddawania głosów przez mieszkańców poszczególnych ulic. W wielu przypadkach zmieniły się siedziby komisji wyborczych

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na nazewnictwo, aby nie pomylić miejsca gdzie chcemy oddać swój głos. Okręg nie jest tym samym co obwód. Okręgów mamy w Ząbkach 21, obwodów natomiast 14 (zostały opublikowane w obwieszczeniach rozwieszonych na słupach oraz w gazecie „Co Słychać?”). Mamy więc 14 komisji wyborczych (po jednej w obwodzie), które w kilku przypadkach będą obsługiwać więcej niż jeden okręg. I tak na przykład osoby z okręgów nr 2 i 4 będą mogły oddać głos w obwodzie nr 2, a osoby z okręgów 1 i 3 w obwodzie nr 1.

Poniżej wizualizacja okręgów oraz obwodów do głosowania w Ząbkach

Ile kart do głosowania?

Liczba kart do głosowania w stosunku do poprzednich wyborów samorządowych nie zmieni się. W dalszym ciągu w lokalu wyborczym otrzymamy:

  • Kartę do głosowania na kandydata na radnego
  • Kartę do głosowania na kandydata burmistrz
  • Kartę do głosowania na kandydata na radnego powiatowego
  • Kartę do głosowania na kandydata na radnego sejmiku wojewódzkiego

Na każdej z kart aby oddać ważny głos powinniśmy zaznaczyć „X” przy nazwisku jednego kandydata.

Kandydaci do rady miasta na karcie do głosowania będą uszeregowani ze względu na wylosowany przez PKW numer listy. Przykładowa karta w Ząbkach zawierać będzie więc nazwisko:

  • Przedstawiciela KW PiS
  • Przedstawiciela KW PO
  • Przedstawiciela KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (bez przedstawiciela w okręgu 21)
  • Przedstawiciela KWW Jeden Powiat Centrum Samorządowe (jedynie w okręgach 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18)

Z perspektywy członka komisji wyborczej, ze względu na cztery rodzaje kart do głosowania i ich dużą ilość, wybory samorządowe są bez wątpienia najbardziej pracowitymi, więc bądźmy dla nich wyrozumiali.

Do zobaczenia przy urnach 16 listopada!

Mapa: Okręgi wyborcze                                    Mapa: Obwody wyborcze

okręgi-wyborcze-2012-1.11 obwody

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie o okręgach (wykaz ulic)

Obwieszczenie o obwodach (wykaz ulic i siedzib komisji wyborczych)

Lista kandydatów do Rady Miasta Ząbki