Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

III Sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta

30 grudnia 2014 roku o godz. 8.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się III. sesja Rady Miasta. Porządek obrad przedstawia sie następująco:

      1.      Otwarcie sesji.

      2.      Przyjęcie porządku sesji.

      3.      Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Ząbki.

      4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na rok 2014.

      5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

      6.      Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014.

      7.      Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie pożyczki dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”.

      8.      Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla
Burmistrza Miasta Ząbki.

      9.      Uchwała w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej Nr
1.

  10.      Uchwała w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej Nr 2.

  11.      Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2015 oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2015.

  12.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki
uprawnienia do ustalenia ich wysokości.

  13.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na pierwsze półrocze 2015 r.

  14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  16.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są dostępne tutaj

 

  Wniosek w sprawie przystanku na ul. Rychlińskiego – linia Ząbki-2

  Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

  Wniosek Rychlińskiego

   II Sesja Rady Miasta Ząbki

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   12 grudnia 2014 roku o godz. 8.00 wUrzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się II. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek sesji przedstawia sie następująco:
         1.      Otwarcie sesji.

         2.      Przyjęcie porządku sesji.

         3.      Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Ząbki.

         4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
   na rok 2014.

         5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
   Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

         6.      Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015 .

         7.      Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
   Ząbki na lata 2015-2021.

         8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu
   wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej  do szkół
   ponadgimnazjalnych.

         9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
   gruntowych

     10.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
   Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

     11.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

     12.      Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj