Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

IV. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta

4 lutego 2015 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się IV. sesja Rady Miasta. Porządek przedstawia się następujaco:

      1.      Otwarcie sesji.
      2.      Przyjęcie porządku sesji.
      3.      Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miasta Ząbki.
      4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
      5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.
      6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
      7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
      8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
      9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
  10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności nieruchomości Gminy Ząbki.
  11.      Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  12.      Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu.
  13.      Uchwała w sprawie nadania imienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ząbkach.
  14.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2015 r.
  15.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.
  16.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  17.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  18.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
  19.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
  20.      Zamknięcie sesji

Projekty uchwał są dostępne tutaj

  Karta Dużej Rodziny – artykuł stypendystki programu stypendialnego TPZ

  Kategoria: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

  karta dużej rodziny

   TPZ: Klub Świadomych Rodziców – III seria spotkań

   Kategoria: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

   klub świadomych rodziców styczeń (1)

    Odpowiedź w sprawie przystanku na ul. Rychlińskiego – Zabki 2

    Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

    Przystanek Rychlińskiego odpowiedź