Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Odpowiedź w sprawie ul. Piaskowej

Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

2015 03 24 odp na zapyt z 17 03 studzienka i inne

  VI. sesja Rady Miasta Ząbki

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  30 marca 2015 roku o godz. 17.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VI. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

  1.      Otwarcie sesji.

  2.      Przyjęcie porządku sesji.

  3.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Ząbki.

  4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
  na rok 2015.

  5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
  Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

  6.      Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II.

  7.      Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

  8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za
  korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego
  im. Michała Szuberta w Ząbkach.

  9.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
  Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  11.      Zamknięcie sesji.

  Projekty uchwał są dostępne tutaj

   Odpowiedź w sprawie wraku na ul. Rychlińskiego

   Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

   2015 03 20 odp w spr samochody GS

    Wniosek w sprawie ul. Piaskowej

    Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

    Piaskowa

     V. sesji Rady Miasta – informacje

     Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

     zabkiPrzyznanie 600 000 zł na budowę ul. Szpitalnej jako wsparcie inwestycji powiatowej, 600 000 zł na budowę oświetlenia płyty głównej na stadionie oraz zmiany w uchwale dotyczącej emisji obligacji to najważniejsze punkty wtorkowej (9 marca) V. sesji Rady Miasta.

     Z ważnych informacji, warto wspomnieć także o zmianach w uchwale dotyczącej emisji obligacji (w tym roku Miasto wyemituje mniejsza liczbę obligacji). Z uwagi na posiadane wolne środki emisja obligacji w wysokości 3 983 000 zł nastąpi w 2016 roku, natomiast w bieżącym roku obligacje zostaną wyemitowane jedynie w kwocie 800 000 zł.  W Wieloletniej Prognozie Finansowej  uwzględniono także wydatki na projekt remontu oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynieść mają 2 728 000 zł. Przekazano także 35 000 zł na konkurs dla organizacji pozarządowych, naprowadzenie orkiestry dętej. Ponadto Rada,

     – obniżyła stawki podatku od środków transportowych

     – udzieliła Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji technicznej na remont drogi wojewódzkiej 634

     – ustaliła regulamin korzystania i wysokość opłaty (1,00 zł) za korzystanie z toalety miejskiej

     – przyjęła zmiany od regulaminy placów zabaw ( place zabaw będą otwarte od 15 marca do 31 października, w godzinach 8.00-20.00; natomiast w okresie wakacyjnym od 8.00 – 21.00)

     – uznała jednogłośnie jako niezasadną skargę na Komendanta Straży Miejskiej (zarzut dotyczył kradzieży drewna przez funkcjonariuszy SM)

     – uznała (jednogłośnie, przy dwóch głosach wstrzymujących) jako niezasadną skargę na Komendanta Straży Miejskiej (zarzut dotyczył niewłaściwego zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej oraz nieprzyjęcia materiału dowodowego przez funkcjonariusza SM)

      Wniosek w sprawie wraku na ul. Rychlińskiego

      Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

      samochód drewnica

       V. sesja Rady Miasta Ząbki

       Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

       zabki10 marca 2015 roku o godz. 9.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się V. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

       1.      Otwarcie sesji.

       2.      Przyjęcie porządku sesji.

       3.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Ząbki.

       4.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

       5.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

       6.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

       7.      Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

       8.      Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej.

       9.      Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Ząbki.

       10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

       11.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

       12.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

       13.      Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Szuberta w Ząbkach.

       14.      Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na ternie Parku Miejskiego im. Szuberta w Ząbkach.

       15.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw
       stanowiących własność Miasta Ząbki.

       16.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

       17.      Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

       18.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.

       19.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

       20.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

       21.      Zamknięcie sesji.

       Projekty uchwał są dostępne tutaj