Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Przetargowa wiosna w Ząbkach

Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

wyzwoleniaOkres wionenny to czas rozpoczyniania prac budowlanych, nie inaczej dzieje się w Ząbkach. W najbliższym czasie prace rozpoczęły lub rozpoczną się na ul. Żwirki, Wyzwolenia, Targowej. Ponadto w najbliższym czasie powinniśmy poznać wykonawcę oświetlenia na stadionie miejskim.

W przypadku ul. Żwirki, przetarg na wykonanie II odcina, a tym samym zakończenie utwardzania ul. Żwirki wygrała firma Tomiraf s.c. Michał Tomaszewski, Rafał Tomaszewski. (link do postępowania tutaj). Ulica Targowa, budowana w formule zaprojektuj-zbuduj relizowana będzie przy wsparciu finansowym właściciela marki Biedronka – Jerónimo Martins Polska. Link do postępowania znajduje się tutaj.

8 maja Miasto ogłosiło także postępowani na wybór wykonawcy sztucznego oświetlenia na stadionie miejskim, co umożliwić ma występy drużyny Dolcanu Ząbki w przyszłym sezonie w I lidze (link do postępowania tutaj).

Dodatkowo ogłoszono postępowania na zaprojektowanie ul. Herberta, Złotej oraz Nowoprojektowanej od ul. Złotej do ul. Herberta (link tutaj).

Kolejnym zadaniem jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ks. Skorupki na odc. ul. Orla do skrzyżowania z drogą 631, kótry to projekt zostanie przekazany Zarządowi Województwa Mazowieckiego, jak wkład przebudowę ul. Skorupki, które będzie realizowało Województw Mazowieckie. Link do postępowania znajduje się tutaj.

To tylko początek inwestycji, realizowanych w tym roku. W kolejce czeka jeszcze kilka zadań, których relizacji powinnismy się doczekać jeszcze w tym roku, oczywiscie w zależności od posiadanych przez miato środków finansowych.

  VIII. sesja Rady Miasta

  Kategoria: Rada Miasta

  14 maja 2015 roku o godz. 13.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VIII. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

  1.      Otwarcie sesji.

  2.      Przyjęcie porządku sesji.

  3.      Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Ząbki.

  4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
  na rok 2015.

  5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
  Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

  6.      Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie
  zwrotu kwot udziału właścicieli nieruchomości w kosztach budowy sieci
  wodociągowej i kanalizacyjnej.

  7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  gruntowej.

  8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką
  umowną nieruchomości gruntowej zabudowanej.

  9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nieruchomości.

  10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
  przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony
  dłuższy niż 3 lata*/na czas nieoznaczony.

  11.      Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu
  Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz
  rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta
  Ząbki.

  12.      Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Ząbki.

  13.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  14.      Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania
  problemów alkoholowych w roku 2014 w mieście Ząbki.

  15.      Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

  16.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w
  2014 roku.

  17.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
  Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  18.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  19.      Zamknięcie sesji.

  Projektu uchwał są dostępne tutaj.

   Odpowiedź w sprawie boisk ze sztuczną murawą

   Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

   image2310

    Wniosek w sprawie renowacji boisk ze sztuczną murawą

    Kategoria: Rada Miasta

    Wniosek boiska