Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Absolutorium udzielone – podsumowanie X. Sesji RM

Kategoria: Rada Miasta

AbsolutoriumKluczowym punktem dzisiejszej sesji Rady Miasta był punkt dotyczący zatwierdzenia sprawozdaniania finansowego Miasta Ząbki za rok 2014 oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki. Obie uchwały zostały przyjęte, w obu przypadkach 18 radnych głosowało „za” a 1 wstrzymał się od głosu.

Ponadto na sesji Rada zatwierdziała sprawozdania finansowe miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach, Miejskiego Ośrodka Kultury a takze przyjęca nowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli chodzi o wprowadzone zmiany do budżetu: przeznaczono środki na budowę ul. Dębowej, Krótkiej, Klonowej i ulicy wewnętrznej od ul. 11-go Listopada, 40 000 na budowę wlotu kanalizacji deszczowej do Rowu Ząbkowskiego, a także 50 000 zł na wymianę okien w Gimnazjum nr 2.

W związku z pojawiajacymi się kontrowersjami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pomiędzy ul. Andersa, nowoprojektowaną, Powstańców i Mazowiecką, uchwałę wycofano do Komisji Gospodarczej do dalszych prac.

  Oświetlenie na stadionie i ul. Targowa – rozstrzygnięte postępowania

  Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

  Oboisko_sportowe (7)statnie dni to czas rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych dotyczących znaczących inwestycji w mieście, tj. przebudowy drogi w ul. Targowej (realizowanej w formule – zaprojektuj i zbuduj) oraz budowy oświetlenie głównej płyty boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwsza z inwestycji kosztować będzie 657.607 zł. druga natomiast 2.263.200 zł.

  W przypadku, budowy ul. Targowej, postępowanie wygrała firma STRABAG Sp. z o.o.. Prace powinny zakończyć się do 31 października 2015 r. W tym miejscu warto wspomnieć, że większość kwoty na realizację inwestycję przekazała w drodze darowizny firma Jeronimo Martins Polska – właściciel sieci sklepów Biedronka. W przypadku budowy oświetlenia natomiast, najkorzystniejsza okazała się oferta firmy ADA-LIGHT Sp. z o. o. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć pracę do 31 sierpnia, a do 30 września uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu. W związku z faktem, że stadion, bez sztucznego oświetlenie nie spełnia obecnie wymagań formalnych stawianych przez PZPN związanych z grą Dolcanu Ząbki w rozgrywkach I ligi, tymczasowo rozgrywać on będzie mecze na Stadionie Znicza Pruszków, a po wybudowaniu oświetlenia rozgrywki I ligi powrócą do Ząbek.

   X. Sesja Rady Miasta – Absolutoryjna

   Kategoria: Rada Miasta

   24 czerwca 2015 roku o godz. 8.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się X. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

   1.      Otwarcie sesji.

   2.      Przyjęcie porządku sesji.

   3.      Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Ząbki.

   4.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
   sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok.

   5.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok
   2014.

   6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
   Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni
   Zdrowia w Ząbkach za rok 2014.

   7.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
   Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2014.

   8.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
   2015.

   9.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
   Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

   10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
   przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   nieruchomości. (ul. Leszyckiego, garaż)

   11.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
   gruntu. (ul.11-go Listopada)

   12.      Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w
   Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z
   referendum ogólnokrajowym

   13.      Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego miasta Ząbki – rejon pomiędzy ulicami Andersena, nowo
   projektowaną, Powstańców i Mazowiecką.

   14.      Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
   niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób
   prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu
   kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

   15.      Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
   publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
   osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu
   terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania
   przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
   tych dotacji.

   16.      Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w
   Ząbkach.

   17.      Uchwała w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i
   odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi
   opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te
   usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

   18.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta
   oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

   19.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

   20.      Zamknięcie sesji.

   Materiały na sesję są do pobrania tutaj.