Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Odpowiedź w sprawie usunięcia wraku z ul. Skorupki

Kategoria: Rada Miasta

image2602

  XIII. sesja Rady Miasta

  Kategoria: Rada Miasta

  zabki27 sierpnia 2015 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1.Otwarcie sesji.

  2.Przyjęcie porządku sesji.

  3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Ząbki.

  4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

  5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

  6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

  7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

  8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

  9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

  10.Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

  11.Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

  12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

  13.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  14.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  15.Zamknięcie sesji.

   

  Projekty uchwał są dostępne tutaj

   Odpowiedź w sprawie utwardzenia fragmentu ul. Wyszyńskiego

   Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

   2015 08 12 odp dot utwardzenia cz

    Odpowiedź w sprawie ograniczenia tonażu na ul. Sobieskiego

    Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

    2015 08 12 odp dot znaku w ul

     Nowa identyfikacja wizualna ząbkowskich linii autobusowych – odpowiedź

     Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

     2015 08 11 odp na zapytanie dot herbu Grodziska_Mazow GS