Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Brak wykonawców miejskich inwestycji

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

WProwadzenie_budowy_Wazne_5541335 ostatnim czasie Miasto Ząbki ogłosiło kilka postępowań dotyczących budowy lub przebudowy dróg. Wśród planowanych inwestycji było wykonanie remontu nawierzchni ul. Żeromskiego i Wigury, budowa ul. Zakopiańskiej, modernizacja skrzyżowania ul. 11-go Listopada i Wolności czy remont ul. Orzeszkowej i ul. Asnyka.

Niestety jedynie postępowanie dotyczące ostatniej wymienionej inwestycji zakończyło się pozytywnym wynikiem i udało się wyłonić wykonawcę. W przypadku pozostałych planów inwestycyjnych postępowania ich dotyczące zostały unieważnione z powodu braku ofert ze strony wykonawców (budowa ul. Zakopiańskiej oraz remont ul. Żeromskiego i Wigury) lub rażąco wysokich kwot wykonania inwestycji (budowa ronda u zbiegu ul. 11-go Listopada i Wolności).

W okolicach sierpnia i września Miasto Ząbki po raz kolejny ogłosi postępowania dotyczące ww. ulic, jednak pierwotny termin zakończenia inwestycji zostanie przesunięty z listopada 2017 r. na wiosnę 2018 r.

  Bliżej remontu ul. Łodygowej

  Kategoria: z życia Ząbek

  lodygowa19 lipca 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w ciągu ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińskiej – granica miasta” (Obwieszczenie Wojewody).  Wykonawcą prac będzie hiszpańska firma Balzola, która wyceniła zakres robót na 36 mln zł.

  Na podstawie decyzji wojewody będą przejmowane należące do wspólnot i prywatnych osób działki przeznaczone pod inwestycję. Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ale należy mieć nadzieję, że mimo wcześniejszych protestów realizacja rozpocznie się już na jesieni 2017 r.

  źródło: http://bip.mazowieckie.pl/; http://www.targowek.info/2017/04/lodygowa-duzo-tansza-niz-przewidywano/

   XLV sesja Rady Miasta

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   Rada-Miasta31 lipca (poniedziałek) o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta.

   Porządek obrad przedstawia się następująco:

   1.Otwarcie sesji.

   2.Przyjęcie porządku sesji.

   3.Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Ząbki.

   4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

   5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

   6.Uchwała w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach.

   7.Uchwała w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

   8.Uchwała w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

   9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej.

   10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”.

   11.Uchwała w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.

   12.Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   13.Uchwała w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

   14.Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

   15.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta TAKrodzina.pl.

   16.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2017.

   17.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

   18.Uchwała w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

   19.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

   20.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

   21.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

   22.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

   23.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

   24.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

   25.Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

   26.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

   27.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

   28.Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj.