Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu

Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki zaprasza mieszkańców oraz właścicieli sklepów z napojami alkoholowymi na spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu w mieście, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10.

  Renowacja boiska SP2 (przy byłym Gimnazjum nr 2) ze sztuczną murawą

  Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

   LVI sesja Rady Miasta Ząbki

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.
   4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
   5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
   6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
   7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
   8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
   9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. (ul.P.Skargi)
   10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Dzika)
   11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Szwoleżerów)
   12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada)
   13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
   14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
   15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
   16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
   17. Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj