Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

o mnie

IMG_77162Urodziłem się 8 lipca 1989 r. czyli 4 dni po pierwszym posiedzeniu Sejmu i Senatu wybranego w częściowo wolnym głosowaniu. Wybory te były pierwszym krokiem w stronę transformacji ustrojowej, jaka nastąpiła w Polsce. Osoby urodzone w roku przemian demokratycznych, zostały nazwane „Pokoleniem 89”. To one są pierwszymi beneficjentami zmian ustrojowych, jakie zaszły w naszym kraju. Powstanie społeczeństwa obywatelskiego, możliwość wszechstronnej edukacji, otwarcie na świat to wszystkie te aspekty pozwoliły, aby młodzi ludzie przygotowali się właściwie do wzięcia odpowiedzialności za swoje małe ojczyzny jak i za cały kraj. Dziś u progu dorosłego życia spróbujmy dać szansę nowemu pokoleniu, żeby pokazało, na co ich stać, aby wykazało się zdobytą wiedzą i mimo młodego wieku, dużym bagażem doświadczeń, które zdobyli żyjąc ponad 20 lat w wolnej Polsce.

Od urodzenia związany jestem z Ząbkami. Tu stawiałem swoje pierwsze kroki – stąd moje przywiązanie do miasta i chęć działania na jego rzecz. Również w Ząbkach uczęszczałem do przedszkola, kończyłem Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego. Jako ośmiolatek wstąpiłem do Służby Liturgicznej przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Kolejnym etapem edukacji było Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. Księdza Jerzego Popiełuszki. W II klasie gimnazjum zostałem Finalistą Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, i to ten sukces spowodował moje dalsze zainteresowanie tematyką społeczno – polityczną. Jako szkołę średnią wybrałem L LO. im. Ruy Barbosy (klasa matematyczno-geograficzna). W 2008 roku zdałem Maturę z języka polskiego, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, na poziomie rozszerzonym. W dniu 21 czerwca 2011 roku, zakończyłem 3-letnie studia licencjackie na kierunku Socjologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, broniąc swoją pracę na temat „Aktywność społeczno-polityczna młodzieży” pod kierunkiem Pani Prof. Dr hab. Elżbiety Tarkowskiej. W pierwszej połowie 2010 brałem udział w realizacji badania kierowanego przez Prof. APS dr hab. Danutę Duch. Projekt nosił nazwę „Wybory – czy nas głos może coś zmienić”. 30 października 2013 r. ukończyłem studia magisterskie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku socjologia, natomiast 16 stycznia, uzyskałem dyplom magistra administracji na Politechnice Warszawskiej.

Dnia 11 czerwca b.r. na Zebraniu Założycielskim zostałem wybrany Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Stowarzyszenie to powstało, aby połączyć siły wszystkich, którym na sercu leży dobro Ząbek, ale także, aby zaszczepić w mieszkańcach miasta chęć działania dla lokalnej społeczności. Rozwijający się sektor organizacji pozarządowych skłonił mnie do zorganizowania takiego przedsięwzięcia, bo Ząbki bez wątpienia potrzebują społecznej oddolnej inicjatywy.

Już od najmłodszych lat interesuję się życiem społeczno-politycznym, zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Zainteresowanie to skłaniało mnie do angażowania się z powodzeniem w konkursy dotyczące wiedzy o społeczeństwie a potem także do założenia stowarzyszenia i startu w wyborach samorządowych. Poza polityką, interesuję się historią, geografią, sportem (w szczególności piłką nożną oraz siatkówką). W sezonie 2009/2010 byłem kapitanem drużyny Ząb Ząbki, grającej w Ząbkowskiej Lidze Szóstek Piłkarskich. Od lat angażuję się w różnego typu inicjatywy społeczne.

 21 listopada 2010 roku, zostałem wybranym Radnym Miasta Ząbki, za co serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos.  Na początku byłem członkiem Komisji Społecznej Rady Miasta, natomiast od lutego 2012 zasiadałem w Komisji Rewizyjnej.

16 listopada 2014 roku, zostałem wybranym Radnym Miasta Ząbki na kolejną kadencję. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Społecznej.

Od listopada 2015 roku  jestem doktorantem na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich na Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2016 roku ukończyłem Szkołę Przywództwa organizowaną przez Instytut Wolności, a w 2017 roku Akademię Sobieskiego organizowaną przez Instytut Sobieskiego.

 

Komentowanie wyłączone.