Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu

Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki zaprasza mieszkańców oraz właścicieli sklepów z napojami alkoholowymi na spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia zasad sprzedaży alkoholu w mieście, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10.

  Renowacja boiska SP2 (przy byłym Gimnazjum nr 2) ze sztuczną murawą

  Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

   LIV sesja Rady Miasta Ząbki

   Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

   22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ząbki.

    

    

    

   Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Ząbki.
   4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
   5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
   6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”.
   7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.
   8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego)
   9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Gdyńska)
   10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Andersena)
   11. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
   12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
   13. Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj.

    Rozkłady ząbkowskich linii w aplikacji Jak Dojadę oraz w Google Maps?

    Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

    Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3). Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta w 2017 r. wystąpiłem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych także do aplikacji „Jak dojadę”.

    Aplikacja ta umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

    Miasto wysłało także podobne zapytanie, aby ząbkowskie linie autobusowe były widoczne w usłudze Google transit. Obecnie czekamy na odpowiedź od wyżej wymienionych firm.

     

     Nagrody za osiągnięcia sportowe dla mieszkańców Ząbek

     Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

     sportDo 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r.  Nagrodę może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta bez względu na wiek, który co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej.

     Za jakie osiągnięcia przyznana może zostać nagroda?

     Nagrody przyznawane są co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej. Ważne jest jednak, aby osiągnięty wynik sportowy dotyczył dyscypliny olimpijskich. Wysokość nagrody zależy w głównej mierze od rangi zawodów, w których zawodnik brał udział oraz od zajętej pozycji. Najniższa możliwa nagroda to 800 zł, która przysługuje zawodnikowi za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski. Jeżeli jednak zawodnik na wymienionych wcześniej zawodach uzyska miejsce medalowe może otrzymać nagrodę w maksymalnej wysokości 6000 zł.

     Wysokość nagród dla zawodnika, który:

     • zakwalifikował się do udziału:
      • w Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 3.000,00 zł,
      • w mistrzostwach świata (MŚ) – 1.800,00 zł,
      • w mistrzostwach Europy (ME) – 1.400,00 zł;
      • w mistrzostwach Polski (MP) – 800,00 zł,
      • w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) –800,00 zł.
     • zajął miejsce medalowe
      • na Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 6.000,00 zł,
      • na mistrzostwach świata (MŚ) – 4.100,00 zł,
      • na mistrzostwach Europy (ME) – 3.000,00 zł,
      • na mistrzostwach Polski (MP) – 1.800,00 zł,
      • na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) – 1.200,00 zł.

     Zawodnik w roku kalendarzowym może otrzymać tylko jedną nagrodę.

     Co trzeba zrobić aby otrzymać nagrodę?

     Pierwszym krokiem jest oczywiście osiągnięcie wyniku sportowego, który umożliwia uzyskanie nagrody. Następnie do 31 stycznia należy złożyć wniosek o nagrodę. Ważne jest, aby wskazany we wniosku sukces sportowy miał miejsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Do formularza należy załączyć oświadczenia, komunikat z zawodów, w których brało się udział oraz dokument poświadczający bycie mieszkańcem Ząbek – np. kopię deklaracji PIT czy zaświadczenia o zameldowaniu. Następnie komisja, złożona z przedstawicieli powołanych przez Burmistrza, Radę Miasta oraz organizacje pozarządowe sprawdzi złożone wnioski i do 30 kwietnia przedstawia Burmistrzowi listę osób oraz wysokość przyznanych nagród, które wynikają z uchwały. Nagrody zostaną wypłacone zawodnikom do 30 czerwca.

      

     Kto może złożyć wniosek o nagrodę?

     Lista osób i instytucji, które mogą wnioskować o nagrody jest długa. Może być to sam zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub sportowy, związek sportowy, radni miasta czy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Jednak do złożenia wniosku, bez względu kto będzie go składał, potrzebna jest zgoda zawodnika – związane jest to z kwestią przetwarzania danych osobowych.

      

     Najważniejsze informacje

     • Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta do 31 stycznia.
     • Nagrodę otrzymać może każdy mieszkaniec Ząbek, który co najmniej zakwalifikował się do zawodów sportowych takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej.

      

     Załączniki:

     Uchwała w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

     Wniosek – nagrody sportowe (PDF)

     Wniosek – nagrody sportowe (DOC)

     W przypadku  pytań i wątpliwości proszę o maila: radny.siwek@zabki.pl

      Odpowiedzialni na pływalni

      Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

      201506_plyw033W ostatnim czasie mediach społecznościowych często przewija się temat ząbkowskiej pływalni. Pojawiało się wiele negatywnych komentarzy na temat czystości basenu, wody, jakości obsługi i pracy ratowników. Sam będąc dość częstym bywalcem naszej pływalni postanowiłem zapytać o te kwestie Prezesa Miejskiego Centrum Sportu (MCS), które zarządza ząbkowską pływalnią a przy okazji przekazać kilka refleksji na ten temat.

      Trwający obecnie okres letni oraz zamknięcie basenu w Wołominie spowodowało, że liczba klientów ząbkowskiego basenu w ostatnim czasie była wyjątkowo duża. Zdarzały się nawet sytuacje wprowadzania limitów wejść na obiekt w niektórych godzinach – kolejni klienci byli wpuszczani dopiero wtedy gdy inni schodzili z płyty basenowej. Pojawiające się problemy, z którymi musi sobie radzić Miejskie Centrum Sportu, są naturalną konsekwencją korzystania z pływalni przez bardzo dużą liczbę osób, ale część z nich, o ile nie większość spowodowana jest przez osoby nieodpowiedzialnie korzystające z basenu.

      Czystość wody

      Woda w basenie sportowym, rekreacyjnym, brodziku, oraz w jacuzzi badana jest dwa razy w miesiącu. Wyniki badań wody w lipcu można znaleźć na stronie MCS (http://www.mcszabki.pl/index.php/aktualnosci/informacje/460-badanie-czystosci-wody-lipiec-2017-roku).

      W minionym miesiącu woda była badana 7 i 28 lipca oraz w międzyczasie w wyniku interwencji klientów. Wyniki wody spełniają normy mikrobiologiczne i fizykochemiczne wyznaczone dla pływalni. Mimo spełniania wymogów mogą się zdarzyć przypadki wystąpienia w wodzie zanieczyszczeń takich jak np. włosy, które są szybko wychwytywane przez dużej mocy filtry.

      W komentarzach na Facebooku można było przeczytać o pływających na dnie „meduzach”. Wspomniane „meduzy” to prawdopodobnie rozpuszczone chusteczki higieniczne, wniesione w spodenkach kąpielowych. Wśród zanieczyszczeń, które udało się znaleźć w filtrach na basenie można wymienić wiele rzeczy – w tym także dwudziestozłotowe banknoty.

      Biologiczne zanieczyszczenia wody związane są często z brakiem odpowiedniej higieny u osób korzystających z basenu. Kilkukrotnie miałem okazję zobaczyć osoby, które z przebieralni udawały się bezpośrednio na płytę basenową nie biorąc prysznica. W tym momencie, szczególnie w upalne dni, do wody dostają się bakterie, martwy naskórek i pot. Zwrócenie uwagi osobie, która nie opłukała się przed wejściem na basen lub poinformowanie o tym fakcie personelu to krok do poprawy poziomu czystości wody, a co za tym idzie w kierunku poprawy naszego bezpieczeństwa.

      Kilka dni temu dla lepszej kontroli czystości przy każdym wejściu na płytę basenową zostały zamontowane kurtyny wodne. Uniemożliwia to wejście „suchą stopą” na płytę basenową, jak również uniemożliwia wejście w nieodpowiednim stroju, np. w swetrze.

      MCS zakupił również odkurzacz podwodny oraz bezprzewodowy podwodny odkurzacz ręczny, który może być użyty także w trakcie godzin otwarcia obiektu, gdy zajdzie taka potrzeba.

      Sauny

      Typowy Fin korzystający z sauny robi to nago. W naszych warunkach nie jest to raczej możliwe. Jednak wchodząc do sauny także powinniśmy dbać czystość i własne bezpieczeństwo. Obuwie zostawiamy przed wejściem. W dobrym tonie będzie także użycie „dzień dobry” skierowane do przebywających w saunie. Znajdując się w saunie i w stroju kąpielowym powinniśmy być mieć ze sobą ręcznik. Z jednej strony nie zalejemy sauny wodą, która zostanie na nas po pływaniu, – co ważniejsze – po zakończonym saunowaniu nasz pot pozostanie w naszym ręczniku nie zaś na deskach w saunie.

      P.S. Dobrym rozwiązaniem na wizytę na basenie i w saunie jest zabranie dwóch ręczników – jeden do sauny, drugi do wytarcia się w przebieralni. W razie czego ręczniki możemy wypożyczyć na miejscu.

      Po skorzystaniu z sauny mamy możliwość skorzystania ze studni lodowej. Niestety nagminnie, mimo kilku informacji o konieczności opłukania się przed wejściem do niej, niektórzy korzystający udają się do niej bezpośrednio z sauny. W tym momencie pot, a wraz z nim zanieczyszczenia, przenoszą się do wody, z której na chwilę korzystać będą inne osoby. Studnia lodowa w odróżnieniu od głównej niecki basenu nie jest tak pojemna, a woda w niej jest wymieniania raz na dwie – trzy godziny dlatego w tym przypadku, nawet pomimo filtrów, wszystkie problemy z czystością wody widać jak w soczewce. Warto nadmienić tutaj, iż jej zielonkawe zabarwienie to nie efekt zanieczyszczenia lecz chemii do dezynfekcji wody. Z uwagi na niewielką pojemność w studni lodowej, występuje znacznie większe stężenie chloru niż np. w nieckach basenowych.

      Dużo zależy od nas

      Mam nadzieję, że już wszystkie problemy występujące na basenie uda się rozwiązać a użytkownicy pływalni będą mieli świadomość, że zachowanie ich i osób ich otaczających ma bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo nas wszystkich. Nie bójmy się zwracać uwagi innym użytkownikom, chociaż czasem może spotkać się ona z mało przyjemną odpowiedzią. Reagujmy bo dużo zależy od nas.

       Przebudowa i remont ul. Żeromskiego i ul. Wigury

       Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

       ŻeromskiegoW dniu dzisiejszym (27 czerwca) Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na przebudowę ul. Żeromskiego i ul. Wigury. W ramach postępowania przebudowana zostanie cała ulica Żeromskiego oraz ul. Wigury od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. Prace obejmą wymianę podbudowy i nawierzchni uli. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopada 2017 r.

       Ogłoszenie o postępowaniu na przebudowę ul. Żeromskiego i Wigury

        Odpowiedź w sprawie czystości dróg przy Szpitalu Drewnica

        Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

        001

         Odpowiedź na interpelację – będzie doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Batorego

         Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

         001

          Odpowiedź w sprawie utwardzenia fragmentu ul. Wyszyńskiego

          Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

          2015 08 12 odp dot utwardzenia cz