Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Mój plakat wyborczy na nadchodzące wybory samorządowe

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  LVIII. sesja Rady Miasta

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki.

  Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.
  5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.
  6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (Ząbkovia)
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul.Bociania)
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Skargi),
  10. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada/ul.Wolności)
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Kard.Wyszyńskiego)
  13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Sobieskiego)
  14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Tęczowa)
  15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Klonowa, ul.Dębowa)
  16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej. (ul.Szwoleżerów)
  17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Tęczowa)
  18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  19. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.
  20. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
  21. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
  22. Zamknięcie sesji.

  Projekty uchwał są dostępne: tutaj

   Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej – II etap

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa.

   Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona do 30 listopada 2018 r. Obecnie trwają pracę na ul. Zakopiańskiej, która zostanie oddana do użytku po dokończeniu fragmentu ul. Wita Stwosza.

   Ogłoszenie o postępowaniu jest dostępne: tutaj

    LVII sesja Rady Miasta Ząbki

    Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

    17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie porządku sesji.
    3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
    4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
    5. Uchwała w sprawie wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych.
    6. Zamknięcie sesji.

    Projekty uchwał są dostępne tutaj.

     Renowacja boiska SP2 (przy byłym Gimnazjum nr 2) ze sztuczną murawą

     Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

      LVI sesja Rady Miasta Ząbki

      Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

      20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

      Porządek obrad:

      1. Otwarcie sesji.
      2. Przyjęcie porządku sesji.
      3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.
      4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
      5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
      6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
      7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
      8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
      9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. (ul.P.Skargi)
      10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Dzika)
      11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Szwoleżerów)
      12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada)
      13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
      14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
      15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
      16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
      17. Zamknięcie sesji.

      Projekty uchwał są dostępne tutaj

       Podsumowanie LIV sesji Rady Miasta Ząbki

       Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

       22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbyła się LIV sesja Rady Miasta Ząbki. Wśród najistotniejszych decyzji podjętych na spotkaniu warto wymienić:

       • Przekazanie Województwu Mazowieckiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 416 860, 76 zł na budowę drogi wojewódzkiej 634 (ul. Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą 631. Budowa drogi rozpocznie się prawdopodobnie w 2019 r. Całość inwestycji wyniesie ok. 15 000 000 zł.
       • Przekazanie Powiatowi Wołomińskiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 342 588 zł na przebudowę ul. Drewnickiej i Kochanowskiego. prace rozpoczną się w tym roku. W ramach inwestycji zostanie zbudowana także kanalizacja deszczowa.
       • Przeznaczenie dodatkowych 2,8 mln zł (do kwoty 11, 84 mln zł) na przebudowę ul. Powstańców. Przebudowa powinna zakończyć się w listopadzie 2018 r.
       • Przeznaczenie 1 mln zł na budowę parkingu Park&Ride (P+R).
       • Przeznaczenie 100 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do cmentarza
       • Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Ząbki w sprawie przyspieszenia realizacji ul. Nowo-Ziemowita – przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej wraz z budową linii tramwajowej od Dworca Wschodniego do Ząbek.

       A ponadto:

       • Zakończenie wymiany oświetlenia ulicznego na lampy LED powinno zakończyć się do końca wakacji.
       • Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i Wolności także powinna zakończyć się do końca wakacji.

        Rozkłady ząbkowskich linii autobusowych w aplikacji JakDojadę.pl – Część II

        Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

        Pod koniec 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych do aplikacji „Jak dojadę”. Więcej informacji tutaj. Po okresie oczekiwania przyszła odpowiedź odnośnie integracji naszych rozkładów z aplikacją. Obecnie miasto oczekuje na wzór umowy. Koszt wdrożenia szacowany jest na 5000 zł, natomiast miesięczne utrzymanie wynosić ma 300 zł. Na chwilę obecną jednak w budżecie miasta nie zabezpieczono środków finansowych umożliwiających podpisanie umowy.

        Dla przypomnienia aplikacja JakDojadę.pl umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

        Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3).

        Pełna treść odpowiedzi – JakDojadę.pl (Część II).

         Wyłoniony wykonawca budowy ul. Powstańców

         Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

         Dzisiaj na stronie ząbkowskiego BIP pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę drogi w ul. Powstańców. W przetargu oferty złożyły dwie firmy. Zwycięska okazała się propozycja firmy Mrozek Sp. z o.o. opiewająca na kwotę 10 652 784 zł. Budowa drogi obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Dziką do drogi wojewódzkiej DW 631. W ramach inwestycji powstanie asfaltowa nawierzchnia, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa oraz zbiornik na wody opadowe.

         Informacja znajduje się tutaj.

          33 tysiące osób zameldowanych w Ząbkach!

          Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

          W informacji burmistrza z działalności miedzy sesjami Rady znaleźć możemy informację, że pomiędzy 18 stycznia a 12 lutego w Ząbkach zameldowano 69 osób na pobyt stały oraz 24 osoby na pobyt czasowy. Wśród tych osób znajdują się zarówno nowourodzeni mieszkańcy naszego miasta jak i również Ci, którzy do niego przybyli z innych miejscowości. Bez względu jednak na to, nowi mieszkańcy sprawili, że we wspomnianym okresie liczba zameldowanych mieszkańców Miasta Ząbki przekroczyła 33 tysiące i zgodnie ze stanem na 12 lutego wynosi 33 016.

          33-tysięcznemu mieszkańcowi miasta należą się gratulacje! :)

          W tym miejscu warto przypomnieć, że każdy nowy mieszkaniec, który melduje się w naszym mieście, to przede  wszystkim powód do domu, ale także realny „zastrzyk gotówki”, który pozwala lepiej zaspokajać potrzeby naszej lokalnej społeczności :)