Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Co po XLIV Sesji Rady Miasta?

Kategoria: Rada Miasta

Jako najważniejsze i najbardziej zaskakujące zdarzenie na sesji uznać należy złozenie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Bławdziewicza. Na nowego przewodniczącego zgłoszono Wojciecha Gut i to on stosunkiem głosów 13 „za” 2 „przeciw” został wybrany nowym Przewodniczącym Rady Miasta Ząbki. Warto wspomnieć, ze Wojciech Gut był dotychczas Wiceprzewodniczącym Rady obok Tomasza Kalaty, który pozostał jedenym Wiceprzewodniczącym. Dotychczasowy przewodniczący będzie teraz pełnił mandat radnego.

Obrósz uchwał dotyczących kontynuacji wydzierżanienia gruntu i udzielenia bonifikaty od opłaty z tytyułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomości, warto zwrócić uwagę na uchwałę określajacą przystanki komunikacyjne w Ząbkach, która jednoznacznie określa nazwy i lokalizacje poszczególnych przystanków na terenie miasta.

W kwestii budżetu zmiany polegają głównie na niewielkich zmianach i przesunieciahc między paragrafami, w śród których warto zauważyć przeznaczenie 20 000 zł na budowę drogi w ul. Krasickiego.

Z innych „ciekawostek” projektowana na swoim odcinku od Sobieskiego do Leszyckiego ul. Górnośląska, która pierwotnie miała być ulicją jednokierunkową w stronę ul. Sobieskiego będzie prawdopodobnie wlotem w nowopowstajace rondo na ul. Wojska Polskiego.

W okresie od ostatniej sesji  zameldowano na pobyt stały 191 osób, pobyt czasowy 83 osoby. Wymeldowano 34 osoby oraz wymeldowano meldując w innej gminie 88, w sumie (122). W mieście przybyło więc  152 nowozameldowanych osób, „dobijając” do liczby 29248 mieszkańców.

    Wyślij komentarz