Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LII sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta

W dniu 29 stycznia o 15.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się LII sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady.

4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na rok 2014.

5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

6.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości.

7.      Uchwała w sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw
Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.

8.      Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

9.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki
do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o.
oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.

11.      Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze
półrocze 2014.

12.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i
Budżetu na rok 2014

13.      Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ząbki.

14.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

15.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Miasta Ząbki.

16.      Dyskusja na temat systemu informacji miejskiej w Ząbkach.

17.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

18.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

19.      Zamknięcie sesji.,

Projektu uchwał są dostępne tutaj

    Wyślij komentarz