Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LIII. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

W dniu 7 marca (piatek) o godz. 9.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, przy ul. Słowackiego
21 (Trybuna sportowa) odbędzie się LIII. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

      1.      Otwarcie sesji.
      2.      Przyjęcie porządku sesji.
      3.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na rok 2014.
      4.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.
      5.      Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez
Miasto Ząbki pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go
Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach.
      6.      Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez
Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska
Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego, Leszyckiego i Norwida oraz Szpitalnej.
      7.      Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
      8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata.
      9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych.
  10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu.
  11.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej.
  12.      Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze
półrocze 2014.
  13.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds.
gospodarczych i komunalnych na rok 2014.
  14.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na
rok 2014.
  15.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
  16.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
  17.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwął można znaleźć tutaj

 

    Wyślij komentarz