Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (Ząbkovia)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul.Bociania)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Skargi),
 10. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada/ul.Wolności)
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Kard.Wyszyńskiego)
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Sobieskiego)
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Tęczowa)
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Klonowa, ul.Dębowa)
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej. (ul.Szwoleżerów)
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Tęczowa)
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 19. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.
 20. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 21. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są dostępne: tutaj

  Wyślij komentarz