Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.

Kategoria: Rada Miasta

Zgodnie z Art. 238 Ustawy o finansach publicznych, do 15 listopada burmistrz musi przedłożyć Radzie Miasa tprojekt uchwały budżetowej na kolejny rok. Tak stało się też w Ząbkach. Wspominana w przepisie uchwała budżetowa jest jednak pojęciem szerszym niż sam budżet miasta. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników. Uchwała  musi ponadto określać takie parametry budżetu  jak:

  • łączna kwota planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
  • łączna kwota planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
  • kwota planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki,
  • łączna kwota planowanych przychodów oraz rozchodów,
  • limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
  • kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Poniżej projekt budżetu i projekt uchwały budżetowej:

projekt budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.

projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

    Wyślij komentarz