Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (Ząbkovia)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul.Bociania)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Skargi),
 10. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada/ul.Wolności)
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Kard.Wyszyńskiego)
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Sobieskiego)
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Tęczowa)
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Klonowa, ul.Dębowa)
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej. (ul.Szwoleżerów)
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Tęczowa)
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 19. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.
 20. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 21. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są dostępne: tutaj

  XLIV sesja Rady Miasta Ząbki – 29 czerwca 2017 r.

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  29 czerwca 2017 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  XLIV sesja Rady Miasta Ząbki.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Ząbki.
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016.
  5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2016. Czytaj dalej

   Absolutorium udzielone – podsumowanie X. Sesji RM

   Kategoria: Rada Miasta

   AbsolutoriumKluczowym punktem dzisiejszej sesji Rady Miasta był punkt dotyczący zatwierdzenia sprawozdaniania finansowego Miasta Ząbki za rok 2014 oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki. Obie uchwały zostały przyjęte, w obu przypadkach 18 radnych głosowało „za” a 1 wstrzymał się od głosu.

   Ponadto na sesji Rada zatwierdziała sprawozdania finansowe miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach, Miejskiego Ośrodka Kultury a takze przyjęca nowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli chodzi o wprowadzone zmiany do budżetu: przeznaczono środki na budowę ul. Dębowej, Krótkiej, Klonowej i ulicy wewnętrznej od ul. 11-go Listopada, 40 000 na budowę wlotu kanalizacji deszczowej do Rowu Ząbkowskiego, a także 50 000 zł na wymianę okien w Gimnazjum nr 2.

   W związku z pojawiajacymi się kontrowersjami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pomiędzy ul. Andersa, nowoprojektowaną, Powstańców i Mazowiecką, uchwałę wycofano do Komisji Gospodarczej do dalszych prac.

    X. Sesja Rady Miasta – Absolutoryjna

    Kategoria: Rada Miasta

    24 czerwca 2015 roku o godz. 8.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się X. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

    1.      Otwarcie sesji.

    2.      Przyjęcie porządku sesji.

    3.      Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Ząbki.

    4.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
    sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok.

    5.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok
    2014.

    6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni
    Zdrowia w Ząbkach za rok 2014.

    7.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
    Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2014.

    8.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
    2015.

    9.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
    Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

    10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
    przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
    nieruchomości. (ul. Leszyckiego, garaż)

    11.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
    gruntu. (ul.11-go Listopada)

    12.      Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w
    Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z
    referendum ogólnokrajowym

    13.      Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego miasta Ząbki – rejon pomiędzy ulicami Andersena, nowo
    projektowaną, Powstańców i Mazowiecką.

    14.      Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
    niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób
    prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu
    kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

    15.      Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
    publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
    osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu
    terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania
    przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
    tych dotacji.

    16.      Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w
    Ząbkach.

    17.      Uchwała w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i
    odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi
    opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te
    usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

    18.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta
    oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

    19.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    20.      Zamknięcie sesji.

    Materiały na sesję są do pobrania tutaj.

     LVII. sesja Rady Miasta – Absolutoryjna

     Kategoria: Rada Miasta

     24 czerwca 2014 roku o godz.  9. 00 w Urzędzie Miasta Ząbki, odbędzie się LVII. sesja Rady Miasta. Dwa najważniejsze jej punkty to zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Zabki za 2013 r. i uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Cały porządek obrad przedstawia się następująco:

           1.      Otwarcie sesji.

           2.      Przyjęcie porządku sesji.

           3.      Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady.

           4.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
     Miasta Ząbki za 2013 rok.

           5.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za
     rok 2013.

           6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni
     Zdrowia w Ząbkach za rok 2013.

           7.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
     Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2013.

           8.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
     na 2014 rok.

           9.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
     Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

       10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do
     Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., jako wkładu
     niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości
     położonej przy ul. Szpitalnej w Ząbkach.

       11.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
     odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
     nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

       12.      Uchwała w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
     opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre
     świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te
     przedszkola.

       13.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i
     rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i
     gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a
     także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

       14.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
     wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

       15.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
     Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

       16.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

       17.      Zamknięcie sesji.

      

     Projekty uchwał są dostępne tutaj: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-lvii

      XLII sesja Rady Miasta (absolutoryjna)

      Kategoria: Rada Miasta

       25 czerwca 2013 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbedzie się XLII sesja Rady Miasta

      Przewidywany porządek obrad:
            1.      Otwarcie sesji.
            2.      Przyjęcie porządku sesji.
            3.      Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady.
            4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
      na 2012 rok.
            5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
      Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
            6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
      Miasta Ząbki za 2012 rok.
            7.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za
      rok 2012.
            8.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni
      Zdrowia w Ząbkach za rok 2012.
            9.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
      Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2012.
      10.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
      Statutowej.
      11.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
      Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
      12.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
      13.      Zamknięcie sesji.

      Projekty uchwał: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xlii