Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XLIV sesja Rady Miasta Ząbki – 29 czerwca 2017 r.

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

29 czerwca 2017 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  XLIV sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016.
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2016. Czytaj dalej

  XIII. sesja Rady Miasta

  Kategoria: Rada Miasta

  zabki27 sierpnia 2015 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1.Otwarcie sesji.

  2.Przyjęcie porządku sesji.

  3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Ząbki.

  4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

  5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

  6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

  7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

  8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

  9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

  10.Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

  11.Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

  12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

  13.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  14.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  15.Zamknięcie sesji.

   

  Projekty uchwał są dostępne tutaj

   Wniosek w sprawie remontu ul. Wigury i Żeromskiego

   Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

   Wigury1 Wigury2

    VII. sesja Rady Miasta Ząbki

    Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

    17 kwietnia 2015 roku o godz. 7.30  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VII. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

    1.      Otwarcie sesji.

    2.      Przyjęcie porządku sesji.

    3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Ząbki.

    4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
    na rok 2015.

    5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
    Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

    6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
    gruntowych.

    7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
    przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z
    o.o.

    8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
    przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

    9.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
    Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

    10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    11.      Zamknięcie sesji.

    Projektu uchwał są dostępne tutaj.

     VI. sesja Rady Miasta Ząbki

     Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

     30 marca 2015 roku o godz. 17.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VI. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

     1.      Otwarcie sesji.

     2.      Przyjęcie porządku sesji.

     3.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Ząbki.

     4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
     na rok 2015.

     5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
     Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

     6.      Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
     przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II.

     7.      Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

     8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za
     korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego
     im. Michała Szuberta w Ząbkach.

     9.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
     Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

     10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

     11.      Zamknięcie sesji.

     Projekty uchwał są dostępne tutaj

      V. sesja Rady Miasta Ząbki

      Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

      zabki10 marca 2015 roku o godz. 9.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się V. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

      1.      Otwarcie sesji.

      2.      Przyjęcie porządku sesji.

      3.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Ząbki.

      4.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

      5.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

      6.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

      7.      Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

      8.      Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej.

      9.      Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Ząbki.

      10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

      11.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

      12.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

      13.      Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Szuberta w Ząbkach.

      14.      Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na ternie Parku Miejskiego im. Szuberta w Ząbkach.

      15.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw
      stanowiących własność Miasta Ząbki.

      16.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

      17.      Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

      18.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.

      19.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

      20.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

      21.      Zamknięcie sesji.

      Projekty uchwał są dostępne tutaj

       IV. sesji Rady Miasta – informacje

       Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

       SESJAIV

       IV. sesja Rady Miasta Ząbki (fot. B. Śladowski)

       Przyznanie środków na budowę ul. Wyzwolenia oraz nadanie imienia Leona Drewnickiego rondu przy zbiegu ul. Rychlińskiego/Szpitalnej/11-go Listopada  to dwa najważniejsze wydarzenia wczorajszej sesji rady miasta.

       W dniu wczorajszym na IV. sesji Rada Miasta wprowadziła do budżetu zmiany. Wśród najistotniejszych warto wymienić wprowadzenie do budżetu, środków finansowych w kwocie 4 585 744,27 zł na budowę ul. Wyzwolenia, pozyskanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, (tzw. „schetynówek”).  Ponadto Miasto wsparło kwotą 56 000 zł Komisariat policji, celem zakupu radiowozów (oznakowanego i nieoznakowanego). Po zmianach łączne dochody miasta wyniosą w 2015 r. 99.290.160,03 zł a wydatki 102.008.582,37 zł, w związku z tym deficyt wyniesie 2.718.422,34 zł.

       Ponadto Rada Miasta nadała imię Leona Drewnickiego rondu u zbiegu ul. Rychlińskiego/Szpitalnej/11-go Listopada (więcej o Leonie Drewnickim można przeczytać tutaj) a także imię Fryderyka Antoniego Haydera sali w Urzędzie Miasta Ząbki (więcej o Fryderyku Antonim Hayderze można przeczytać tutaj). Nadanie nowych nazw w przestrzeni publicznej było poprzedzone wyczerpującą prelekcją inicjatora – Mirosława Sobieckiego (portal HistoriaZabek.pl).

        Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 przyjęty – środki na budowę ulic w Ząbkach

        Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

        W piątkowy wieczór (30 stycznia) Rada Powiarada powiatutu Wołomińskiego przyjęła niemal jednogłośnie (27 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”) budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 r. W budżecie znalazła się pozycja inwestycyjna pod nazwą „Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach”. Na tę pozycję zarezerwowano w budżecie kwotę 2 140 000 zł (z czego 640 000 pochodzić ma ze środków własnych Miasta Ząbki jak dofinansowanie miasta do tej inwestycji).

        Cały projekt budżetu znajduje się tutaj

         IV. sesja Rady Miasta

         Kategoria: Rada Miasta

         4 lutego 2015 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się IV. sesja Rady Miasta. Porządek przedstawia się następujaco:

               1.      Otwarcie sesji.
               2.      Przyjęcie porządku sesji.
               3.      Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miasta Ząbki.
               4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
               5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.
               6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
               7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
               8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
               9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
           10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności nieruchomości Gminy Ząbki.
           11.      Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
           12.      Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu.
           13.      Uchwała w sprawie nadania imienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ząbkach.
           14.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2015 r.
           15.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.
           16.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
           17.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
           18.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
           19.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
           20.      Zamknięcie sesji

         Projekty uchwał są dostępne tutaj

          II Sesja Rady Miasta Ząbki

          Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

          12 grudnia 2014 roku o godz. 8.00 wUrzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się II. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek sesji przedstawia sie następująco:
                1.      Otwarcie sesji.

                2.      Przyjęcie porządku sesji.

                3.      Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Ząbki.

                4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
          na rok 2014.

                5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
          Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

                6.      Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015 .

                7.      Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
          Ząbki na lata 2015-2021.

                8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu
          wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej  do szkół
          ponadgimnazjalnych.

                9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
          gruntowych

            10.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
          Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

            11.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

            12.      Zamknięcie sesji.

          Projekty uchwał są dostępne tutaj