Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Rozkłady ząbkowskich linii autobusowych w aplikacji JakDojadę.pl – Część II

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

Pod koniec 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych do aplikacji „Jak dojadę”. Więcej informacji tutaj. Po okresie oczekiwania przyszła odpowiedź odnośnie integracji naszych rozkładów z aplikacją. Obecnie miasto oczekuje na wzór umowy. Koszt wdrożenia szacowany jest na 5000 zł, natomiast miesięczne utrzymanie wynosić ma 300 zł. Na chwilę obecną jednak w budżecie miasta nie zabezpieczono środków finansowych umożliwiających podpisanie umowy.

Dla przypomnienia aplikacja JakDojadę.pl umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3).

Pełna treść odpowiedzi – JakDojadę.pl (Część II).

  Rozkłady ząbkowskich linii w aplikacji Jak Dojadę oraz w Google Maps?

  Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

  Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3). Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta w 2017 r. wystąpiłem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych także do aplikacji „Jak dojadę”.

  Aplikacja ta umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

  Miasto wysłało także podobne zapytanie, aby ząbkowskie linie autobusowe były widoczne w usłudze Google transit. Obecnie czekamy na odpowiedź od wyżej wymienionych firm.

   

   Nowa identyfikacja wizualna ząbkowskich linii autobusowych – odpowiedź

   Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

   2015 08 11 odp na zapytanie dot herbu Grodziska_Mazow GS

    XI. sesja Rady Miasta

    Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

    Rada-Miasta28 lipca 2015 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XI. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1. Otwarcie sesji.

    2. Przyjęcie porządku sesji.

    3. Przyjęcie protokołu z X. sesji Rady Miasta Ząbki.

    4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

    5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

    6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (Obrońców)

    7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

    8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

    9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

    10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

    11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

    12. Uchwała w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.

    13. Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.

    14. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

    15. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

    16. Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

    17. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

    18. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

    19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    20. Zamknięcie sesji. Projekty uchwał są dostępne tutaj.

     Odpowiedź w sprawie wniosku dot. ulic Żeromskiego i Wigury

     Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

     image2286

      Wniosek w sprawie remontu ul. Wigury i Żeromskiego

      Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

      Wigury1 Wigury2

       Odpowiedź w sprawie przystanku na ul. Rychlińskiego – Zabki 2

       Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

       Przystanek Rychlińskiego odpowiedź

        Wniosek w sprawie przystanku na ul. Rychlińskiego – linia Ząbki-2

        Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

        Wniosek Rychlińskiego