Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LVI. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta

5 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się LVI. sesja Rady Miasta.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku sesji.

3.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
2014.

4.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

5.      Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto
Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.
„Przeprowadzenie weryfikacji oznaczenia użytków w zakresie gruntów
zabudowanych oraz utworzenia baz danych obejmujących dane geometryczne o
użytkach i konturach klasyfikacyjnych dla obszaru gminy Ząbki z wyłączeniem
z zakresu weryfikacji terenów zamkniętych”.

6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej. – ul.Zycha

7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu. – ul.11-go Listopada,

8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu. ul.Warszawska Ejart

9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu. – Wspólnota MIeszkańców Reymonta ul.Andersena

10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu. – spółdzielnia „Wspólny Trud” ul.Leszyskiego

11.      Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół
prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015.

12.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

13.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

16.      Zamknięcie sesji.