Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (Ząbkovia)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul.Bociania)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Skargi),
 10. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada/ul.Wolności)
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Kard.Wyszyńskiego)
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Sobieskiego)
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Tęczowa)
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Klonowa, ul.Dębowa)
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej. (ul.Szwoleżerów)
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Tęczowa)
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 19. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.
 20. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 21. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są dostępne: tutaj

  LVI sesja Rady Miasta Ząbki

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.
  4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
  7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
  8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. (ul.P.Skargi)
  10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Dzika)
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Szwoleżerów)
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada)
  13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
  14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
  15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
  16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
  17. Zamknięcie sesji.

  Projekty uchwał są dostępne tutaj

   Startuje Młodzieżowa Rada Miasta

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   1337436208241_16_9382_iStock_000007508934Small31 lipca 2017 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki (MRM Ząbki).  Na podstawie podjętej uchwały na 18 października zostały zwołane pierwsze w historii miasta Ząbki wybory do Młodzieżowej Rady. W projekcie tym będę miał przyjemność pełnić funkcje Głównego Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta.

   W skład Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki w roku szkolnym 2017/2018 może wejść od 9 do 18 członków. Radnymi mogą zostać osoby w wieku 13-18 lat.

   Kto może zostać członkiem Młodzieżowej Rady Miasta?

   Członkiem Młodzieżowej Rady Miasta może zostać:

   • uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (w wyborach mogą wystartować uczniowie szkół, nie będący mieszkańcami Ząbek
   • mieszkaniec Ząbek, będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum.

   Każdy uczeń ząbkowskiej szkoły podstawowej (SP1, SP2, SP3, Publiczna Szkoła Katolicka) może zostać młodzieżowym radnym startując w wyborach szkolnych .

   Każdy mieszkaniec Ząbek , będący uczniem innej szkoły podstawowej, technikum lub liceum może zostać młodzieżowym radnym startując w konkursie organizowanym przez Komisję Społeczną .

   Wystartuj w wyborach i zostań członkiem Młodzieżowej Rady Miasta!

   18 października w Ząbkowskich szkołach podstawowych odbędą się pierwsze w historii Miasta wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki. Więcej informacji uzyskasz u swojego nauczyciela:

   • Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Renata Bartoszek,
   • Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Grzegorz Pawluk,
   • Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Dorota Jastrzębska,
   • Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała.

   Nie jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej? – Spróbuj swoich szans w konkursie!

   Uczniowie innych szkół: podstawowych, liceów i techników mogą zostać członkami Młodzieżowej Rady! Do 11 października złóż wniosek (dostępny tutaj: Wniosek) w Biurze Rady Miasta Ząbki lub wyślij go drogą elektroniczna na adres: zabki-br@zabki.pl.

   Następnie zostaniesz zaproszony na rozmowę, na której opowiesz o swoich pomysłach i planach działania w ramach Młodzieżowej Rady Miasta.

   Masz pytania pisz: radny.siwek@zabki.pl lub dzwon: 507-249-786

    

    XLIV sesja Rady Miasta Ząbki – 29 czerwca 2017 r.

    Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

    29 czerwca 2017 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  XLIV sesja Rady Miasta Ząbki.

    Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie porządku sesji.
    3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Ząbki.
    4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016.
    5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2016. Czytaj dalej

     III Sesja Rady Miasta

     Kategoria: Rada Miasta

     30 grudnia 2014 roku o godz. 8.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się III. sesja Rady Miasta. Porządek obrad przedstawia sie następująco:

           1.      Otwarcie sesji.

           2.      Przyjęcie porządku sesji.

           3.      Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Ząbki.

           4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
     na rok 2014.

           5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
     Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

           6.      Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
     budżetowego 2014.

           7.      Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o
     dofinansowanie w formie pożyczki dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku
     Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”.

           8.      Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla
     Burmistrza Miasta Ząbki.

           9.      Uchwała w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej Nr
     1.

       10.      Uchwała w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej Nr 2.

       11.      Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2015 oraz Gminnego
     Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2015.

       12.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
     sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń
     użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki
     uprawnienia do ustalenia ich wysokości.

       13.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
     na pierwsze półrocze 2015 r.

       14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
     Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

       15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

       16.      Zamknięcie sesji.

     Projekty uchwał są dostępne tutaj

      

      Dziękuję za zaufanie!

      Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

      zabkiSzanowni Państwo,

      Chciałbym serdecznie podziękować za okazane zaufanie i oddane na mnie głosy w ostatnich wyborach samorządowych. Dzięki Państwa poparciu ponownie zostałem wybrany Radnym Miasta Ząbki. Uzyskany wynik to ogromne wyróżnienie i bodziec do dalszej pracy. Mam nadzieję, ze najbliższe 4 lata będą czasem dalszych zmian na lepsze

      Z poważaniem

      Grzegorz Siwek

       XLVII sesja Rady Miasta

       Kategoria: Rada Miasta

        25 listopada 2013 roku o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Ząbki odbędzie się XLVII. sesja Rady Miasta. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny, i jest zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a nie jak zazwyczaj się dzieje, na podstawie Statutu Miasta Ząbki. Przywołany przepis ustawy o samorządzie gminnym pozwala zwłołać sesję z krótszym okresem wyprzedzenia (zazwyczaj jest to 7-dniowy okres). Porządek sesji przedstawia się następująco:

             1.      Otwarcie sesji.

             2.      Przyjęcie porządku sesji.

             3.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
       na 2013 rok.

             4.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
       Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

             5.      Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z
       organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
       pożytku publicznego w roku 2014.

             6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta
       Ząbki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
       Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem
       Ząbki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru
       Funkcjonalnego.

             7.      Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu
       przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m.st.
       Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic
       Marsa, Żołnierska”.

             8.      Zamknięcie sesji.

       Projekty uchwał dostępne są: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xlvii

        Ile zarabiają radni?

        Kategoria: Rada Miasta

        75_1            Ile zarabiają radni? To pytanie stawiane było mi często zaraz na początku kadencji. Słysząc odpowiedź większość osób była zdziwiona kwotą, którą otrzymują radni z tytułu pełnionej funkcji. Niektórzy spodziewali się, że dieta radnego wynosi 4000 zł. Chcąc bardziej szczegółowo odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie postaram się nakreślić zasady określania wysokości diet radnych. Mowa tu będzie oczywiście o dietach radnych gminnych, z pominięciem diet radnych powiatowych i wojewódzkich.

                    Na początku zaznaczyć trzeba, że wynagrodzenie radnych, czyli dieta, nie podlega opodatkowaniu, więc kwoty, o których będziemy mówić w tym opracowaniu będą kwotami „na rękę”.

                    W celu poprawnego określenia wysokości diety będziemy musieli odnieść się do kilku aktów prawnych, m. in.:

        • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. nr 16 poz. 95 ze zm.)
        • Ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110 poz. 1255 ze. zm.)
        • Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710).
        • Uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miasta Ząbki w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta

         

                    Pierwszym aktem prawnym, któremu się przyjrzymy, będzie ustawa o samorządzie gminnym. Jak wskazuje art. 25 ust. 6 tej ustawy, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Spróbujmy, więc „rozebrać” na części te dość długie odniesienie.

                    Artykuł odsyła nas do ustawy budżetowej, (czyli w uproszczeniu do budżetu państwa), w której to określa się kwoty bazowe. Wspomniane kwoty bazowe wyliczane są na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

                    Spróbujmy zajrzeć, więc do wspominanej ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.  Art.1 informuje nas, że ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Warto zwrócić uwagę na art. 4, który wskazuje, że kwoty bazowe waloryzowane (podnoszone) są o średnioroczny wskaźniki wzrostu wynagrodzeń. Mimo zapisu, wspominana jednak kwota bazowa od 2008 r. ze względu na oszczędności nie uległa zmianie (co określają art. 29g – 29i tej ustawy) i wynosi obecnie 1766,46 zł.

                    Zgodnie z przytaczanym już art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, dieta może wynieść maksymalnie półtorakrotność wskazanej powyżej kwoty bazowej, czyli 2 649,69 zł (1,5 x 1766,46 = 2649,69)

                    Na wysokość diet radnych wpływ ma również Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U z 2000 r. nr 61, poz. 710). Rozporządzenie to wydane jest na podstawie art. 25 ust. 8 tej ustawy o samorządzie gminnym. Rozporządzenie w §3 określa, że dieta wynosząca do 100% maksymalnej wysokości może przysługiwać radnemu w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców. W gminach liczących do 100 tys. mieszkańców największa dieta wynieść może 75% diety maksymalnej, czyli 1 987,27 zł. W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców radny może dostać maksymalnie połowę maksymalnej diety, czyli 1324,84 zł.

                    Kolejne wskazówki, jak postępować z ustalaniem wysokości diet radnych znajdziemy także w ustawie o samorządzie gminnym, która w art. 25 ust. 4 wskazuje, że:

         

        Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

         

        oraz w art. 25 ust. 8

         

        Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

         

                    Te dwa przepisy przyznają Radzie prawo określenia szczegółowych warunków przyznawania diet. Rada Miasta Ząbki przyjęła także stosowną uchwałę regulującą te kwestie. Zobaczmy, więc jak kształtuje się sytuacja w Ząbkach.

                    Istnieją dwie możliwości określania diet. Radni mogą otrzymywać określone stawki za każde odbyte posiedzenie rady bądź komisji lub przysługiwać im mogą diety zryczałtowane (stałe uposażenia miesięczne, bez względu na liczbę posiedzeń).

                    Jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miasta, na podstawie Uchwały Nr 22/III/03 Rady Miejskiej w Ząbkach, wysokości diety była wyliczana na podstawie liczby odbytych sesji i komisji, a więc wraz z kolejną zwołaną komisją czy sesją wzrastała wysokość diety. Sytuacja taka trwała do czasu przyjęcia Uchwały Nr VIII/54/2007 Rady Miasta Ząbki w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Uchwała ta zmieniła sposób naliczania diet radnych. Nowoprzyjęte rozwiązanie ustala wysokości diety, w zależności od pełnionej w Radzie funkcji, jako procent od wspominanej wcześniej półtorakrotności kwoty bazowej, czyli od 2649,69 zł. 

         

        Wspomniane wartości procentowe kształtują się następująco:

         

        Przewodniczący Rady Miasta Ząbki – 65%

        Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ząbki – 55%

        Przewodniczący Komisji – 50%

        Wiceprzewodniczący Komisji – 40%

        Protokolant Komisji – 40%

        Pozostali radni – 35%

         

        Przy wyliczaniu, więc diet radnych możemy zastosować następujący wzór:

         

        D=(Kb x 1,5) x P

         

        Gdzie:

        D – Dieta radnego

        Kb – Kwota bazowa,

        P – Procent związany z pełnioną funkcją, określony w uchwale Rady

         

        Pamiętać jednak trzeba o ograniczeniach wynikających ze wspominanego powyżej rozporządzenia w sprawie maksymalnych wysokości diet.

         (Kb x 1,5) < 1 987,27 zł

         

        Spróbujmy, więc podstawić do wzoru konkretne wartości i wyliczyć dietę dla „zwykłego” radnego.

         

        D= (1766,46 zł x 1,5) x 35%

        D= 2649,69 zł x 35%

        D= 927, 39 zł

         

                    Zauważyć trzeba, że w przypadku pełnienia przez jedną osobę dwóch funkcji wypłacana jest dieta wyłącznie z tytułu pełnienia jednej, wyższej funkcji.

                    Dodatkowo wskazana kwota może ulec zmieszeniu w przypadku powtarzających się absencji na sesjach bądź komisjach Rady. Nieobecność na jednej sesji bądź komisji nie skutkuje obniżeniem diety, ale za każdą kolejną nieobecność, na komisji „obcina” się 10% a za nieobecność na sesji 20%.

                    Na konto, więc autora niniejszego opracowania przelewana jest do 5 dnia następnego miesiąca kwota 927 zł 39 gr.

         XLV. sesja rady Miasta Ząbki (Nadzwyczajna)

         Kategoria: Rada Miasta

         W dniu 4 października o 9.00 w Urzędzie Miasta Zabki odbędzie się XLV sesja Rady Miasta. Porządek przedstawia się następująco:

         1. Otwarcie sesji.
         2. Przyjęcie porządku sesji.
         3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
         rok.
         4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
         Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
         5. Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do
         ustalania wysokości opłat za korzystanie z „Centrum Turystyczno –
         Rekreacyjno – Sportowego – krytej pływalni” w Ząbkach.
         6. Zamknięcie sesji.

         Projekty uchwał dostępne są tutaj: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xlv

          XLIV sesja Rady Miasta

          Kategoria: Rada Miasta

          12 września 2013 r. o  godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Ząbki. proponowany porządek zawiera następujace punkty:  

                1.      Otwarcie sesji.
                2.      Przyjęcie porządku sesji.
                3.      Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady.
                4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
          na 2013 rok.
                5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
          Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
                6.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawiania
          pogrzebu.
                7.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków:
          przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne
          usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te
          usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.
                8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
          wydzierżawienia gruntu. (ul.Broniewskiego)
                9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
          wydzierżawienia gruntu. (ul.Nowa)
          10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
          przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
          nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
          11.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
          służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
          12.      Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
          właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla
          operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z  tych
          obiektów.
          13.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.
          14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
          Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
          15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
          16.      Zamknięcie sesji.

          Projekty uchwał są dostepne: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xliv