Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LVI sesja Rady Miasta Ząbki

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
 7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. (ul.P.Skargi)
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Dzika)
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Szwoleżerów)
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada)
 13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
 14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
 15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są dostępne tutaj

  Podsumowanie LIV sesji Rady Miasta Ząbki

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbyła się LIV sesja Rady Miasta Ząbki. Wśród najistotniejszych decyzji podjętych na spotkaniu warto wymienić:

  • Przekazanie Województwu Mazowieckiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 416 860, 76 zł na budowę drogi wojewódzkiej 634 (ul. Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą 631. Budowa drogi rozpocznie się prawdopodobnie w 2019 r. Całość inwestycji wyniesie ok. 15 000 000 zł.
  • Przekazanie Powiatowi Wołomińskiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 342 588 zł na przebudowę ul. Drewnickiej i Kochanowskiego. prace rozpoczną się w tym roku. W ramach inwestycji zostanie zbudowana także kanalizacja deszczowa.
  • Przeznaczenie dodatkowych 2,8 mln zł (do kwoty 11, 84 mln zł) na przebudowę ul. Powstańców. Przebudowa powinna zakończyć się w listopadzie 2018 r.
  • Przeznaczenie 1 mln zł na budowę parkingu Park&Ride (P+R).
  • Przeznaczenie 100 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do cmentarza
  • Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Ząbki w sprawie przyspieszenia realizacji ul. Nowo-Ziemowita – przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej wraz z budową linii tramwajowej od Dworca Wschodniego do Ząbek.

  A ponadto:

  • Zakończenie wymiany oświetlenia ulicznego na lampy LED powinno zakończyć się do końca wakacji.
  • Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i Wolności także powinna zakończyć się do końca wakacji.

   LIV sesja Rady Miasta Ząbki

   Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

   22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ząbki.

    

    

    

   Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Ząbki.
   4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
   5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
   6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”.
   7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.
   8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego)
   9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Gdyńska)
   10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Andersena)
   11. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
   12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
   13. Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj.

    XLVI sesja Rady Miasta

    Kategoria: Rada Miasta

    Absolutorium31 sierpnia 2017 roku o godz. 830 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLVI. sesja Rady Miasta. Porządek sesji przedstawia się następująco:

    1.Otwarcie sesji.

    2.Przyjęcie porządku sesji.

    3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta Ząbki.

    4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

    5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

    6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.

    7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

    8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    9.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

    10.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    11.Zamknięcie sesji.

    Materiały na sesję są dostępne tutaj.

     XLIV sesja Rady Miasta Ząbki – 29 czerwca 2017 r.

     Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

     29 czerwca 2017 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  XLIV sesja Rady Miasta Ząbki.

     Porządek obrad:

     1. Otwarcie sesji.
     2. Przyjęcie porządku sesji.
     3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Ząbki.
     4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016.
     5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2016. Czytaj dalej

      XIII. sesja Rady Miasta

      Kategoria: Rada Miasta

      zabki27 sierpnia 2015 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

      1.Otwarcie sesji.

      2.Przyjęcie porządku sesji.

      3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Ząbki.

      4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

      5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

      6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

      7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

      8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

      9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

      10.Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

      11.Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

      12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

      13.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

      14.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

      15.Zamknięcie sesji.

       

      Projekty uchwał są dostępne tutaj

       VIII. sesja Rady Miasta

       Kategoria: Rada Miasta

       14 maja 2015 roku o godz. 13.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VIII. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

       1.      Otwarcie sesji.

       2.      Przyjęcie porządku sesji.

       3.      Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Ząbki.

       4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
       na rok 2015.

       5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
       Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

       6.      Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie
       zwrotu kwot udziału właścicieli nieruchomości w kosztach budowy sieci
       wodociągowej i kanalizacyjnej.

       7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
       gruntowej.

       8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką
       umowną nieruchomości gruntowej zabudowanej.

       9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
       przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
       nieruchomości.

       10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
       przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony
       dłuższy niż 3 lata*/na czas nieoznaczony.

       11.      Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu
       Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz
       rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta
       Ząbki.

       12.      Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Ząbki.

       13.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
       organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
       ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

       14.      Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania
       problemów alkoholowych w roku 2014 w mieście Ząbki.

       15.      Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

       16.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w
       2014 roku.

       17.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
       Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

       18.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

       19.      Zamknięcie sesji.

       Projektu uchwał są dostępne tutaj.

        VII. sesja Rady Miasta Ząbki

        Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

        17 kwietnia 2015 roku o godz. 7.30  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VII. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

        1.      Otwarcie sesji.

        2.      Przyjęcie porządku sesji.

        3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Ząbki.

        4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
        na rok 2015.

        5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
        Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

        6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
        gruntowych.

        7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
        przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z
        o.o.

        8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
        przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

        9.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
        Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

        10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

        11.      Zamknięcie sesji.

        Projektu uchwał są dostępne tutaj.

         VI. sesja Rady Miasta Ząbki

         Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

         30 marca 2015 roku o godz. 17.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VI. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

         1.      Otwarcie sesji.

         2.      Przyjęcie porządku sesji.

         3.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Ząbki.

         4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
         na rok 2015.

         5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
         Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

         6.      Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
         przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II.

         7.      Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
         oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

         8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za
         korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego
         im. Michała Szuberta w Ząbkach.

         9.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
         Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

         10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

         11.      Zamknięcie sesji.

         Projekty uchwał są dostępne tutaj

          V. sesji Rady Miasta – informacje

          Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

          zabkiPrzyznanie 600 000 zł na budowę ul. Szpitalnej jako wsparcie inwestycji powiatowej, 600 000 zł na budowę oświetlenia płyty głównej na stadionie oraz zmiany w uchwale dotyczącej emisji obligacji to najważniejsze punkty wtorkowej (9 marca) V. sesji Rady Miasta.

          Z ważnych informacji, warto wspomnieć także o zmianach w uchwale dotyczącej emisji obligacji (w tym roku Miasto wyemituje mniejsza liczbę obligacji). Z uwagi na posiadane wolne środki emisja obligacji w wysokości 3 983 000 zł nastąpi w 2016 roku, natomiast w bieżącym roku obligacje zostaną wyemitowane jedynie w kwocie 800 000 zł.  W Wieloletniej Prognozie Finansowej  uwzględniono także wydatki na projekt remontu oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynieść mają 2 728 000 zł. Przekazano także 35 000 zł na konkurs dla organizacji pozarządowych, naprowadzenie orkiestry dętej. Ponadto Rada,

          – obniżyła stawki podatku od środków transportowych

          – udzieliła Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji technicznej na remont drogi wojewódzkiej 634

          – ustaliła regulamin korzystania i wysokość opłaty (1,00 zł) za korzystanie z toalety miejskiej

          – przyjęła zmiany od regulaminy placów zabaw ( place zabaw będą otwarte od 15 marca do 31 października, w godzinach 8.00-20.00; natomiast w okresie wakacyjnym od 8.00 – 21.00)

          – uznała jednogłośnie jako niezasadną skargę na Komendanta Straży Miejskiej (zarzut dotyczył kradzieży drewna przez funkcjonariuszy SM)

          – uznała (jednogłośnie, przy dwóch głosach wstrzymujących) jako niezasadną skargę na Komendanta Straży Miejskiej (zarzut dotyczył niewłaściwego zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej oraz nieprzyjęcia materiału dowodowego przez funkcjonariusza SM)