Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (Ząbkovia)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul.Bociania)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (ul. Skargi),
 10. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada/ul.Wolności)
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Kard.Wyszyńskiego)
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Sobieskiego)
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Tęczowa)
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Klonowa, ul.Dębowa)
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej. (ul.Szwoleżerów)
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Tęczowa)
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 19. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.
 20. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 21. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są dostępne: tutaj

  LVI sesja Rady Miasta Ząbki

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.
  4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
  7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
  8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. (ul.P.Skargi)
  10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Dzika)
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Szwoleżerów)
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada)
  13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
  14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
  15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
  16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
  17. Zamknięcie sesji.

  Projekty uchwał są dostępne tutaj

   LIV sesja Rady Miasta Ząbki

   Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

   22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ząbki.

    

    

    

   Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Ząbki.
   4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
   5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
   6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631”.
   7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.
   8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Piłsudskiego)
   9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Gdyńska)
   10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Andersena)
   11. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
   12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
   13. Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj.

    XLVI sesja Rady Miasta

    Kategoria: Rada Miasta

    Absolutorium31 sierpnia 2017 roku o godz. 830 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLVI. sesja Rady Miasta. Porządek sesji przedstawia się następująco:

    1.Otwarcie sesji.

    2.Przyjęcie porządku sesji.

    3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta Ząbki.

    4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

    5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

    6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.

    7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

    8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    9.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

    10.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    11.Zamknięcie sesji.

    Materiały na sesję są dostępne tutaj.

     XIII. sesja Rady Miasta

     Kategoria: Rada Miasta

     zabki27 sierpnia 2015 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

     1.Otwarcie sesji.

     2.Przyjęcie porządku sesji.

     3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Ząbki.

     4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

     5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

     6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

     7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

     8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

     9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

     10.Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

     11.Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

     12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

     13.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

     14.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

     15.Zamknięcie sesji.

      

     Projekty uchwał są dostępne tutaj

      VIII. sesja Rady Miasta

      Kategoria: Rada Miasta

      14 maja 2015 roku o godz. 13.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VIII. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

      1.      Otwarcie sesji.

      2.      Przyjęcie porządku sesji.

      3.      Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Ząbki.

      4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
      na rok 2015.

      5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
      Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

      6.      Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie
      zwrotu kwot udziału właścicieli nieruchomości w kosztach budowy sieci
      wodociągowej i kanalizacyjnej.

      7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
      gruntowej.

      8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką
      umowną nieruchomości gruntowej zabudowanej.

      9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
      przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
      nieruchomości.

      10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
      przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony
      dłuższy niż 3 lata*/na czas nieoznaczony.

      11.      Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu
      Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz
      rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta
      Ząbki.

      12.      Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Ząbki.

      13.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
      organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

      14.      Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania
      problemów alkoholowych w roku 2014 w mieście Ząbki.

      15.      Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

      16.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w
      2014 roku.

      17.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
      Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

      18.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

      19.      Zamknięcie sesji.

      Projektu uchwał są dostępne tutaj.

       VII. sesja Rady Miasta Ząbki

       Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

       17 kwietnia 2015 roku o godz. 7.30  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VII. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

       1.      Otwarcie sesji.

       2.      Przyjęcie porządku sesji.

       3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Ząbki.

       4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
       na rok 2015.

       5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
       Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

       6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
       gruntowych.

       7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
       przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z
       o.o.

       8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
       przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

       9.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
       Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

       10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

       11.      Zamknięcie sesji.

       Projektu uchwał są dostępne tutaj.

        VI. sesja Rady Miasta Ząbki

        Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

        30 marca 2015 roku o godz. 17.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VI. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

        1.      Otwarcie sesji.

        2.      Przyjęcie porządku sesji.

        3.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Ząbki.

        4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
        na rok 2015.

        5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
        Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

        6.      Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II.

        7.      Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
        oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

        8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za
        korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego
        im. Michała Szuberta w Ząbkach.

        9.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
        Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

        10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

        11.      Zamknięcie sesji.

        Projekty uchwał są dostępne tutaj

         V. sesji Rady Miasta – informacje

         Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

         zabkiPrzyznanie 600 000 zł na budowę ul. Szpitalnej jako wsparcie inwestycji powiatowej, 600 000 zł na budowę oświetlenia płyty głównej na stadionie oraz zmiany w uchwale dotyczącej emisji obligacji to najważniejsze punkty wtorkowej (9 marca) V. sesji Rady Miasta.

         Z ważnych informacji, warto wspomnieć także o zmianach w uchwale dotyczącej emisji obligacji (w tym roku Miasto wyemituje mniejsza liczbę obligacji). Z uwagi na posiadane wolne środki emisja obligacji w wysokości 3 983 000 zł nastąpi w 2016 roku, natomiast w bieżącym roku obligacje zostaną wyemitowane jedynie w kwocie 800 000 zł.  W Wieloletniej Prognozie Finansowej  uwzględniono także wydatki na projekt remontu oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynieść mają 2 728 000 zł. Przekazano także 35 000 zł na konkurs dla organizacji pozarządowych, naprowadzenie orkiestry dętej. Ponadto Rada,

         – obniżyła stawki podatku od środków transportowych

         – udzieliła Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji technicznej na remont drogi wojewódzkiej 634

         – ustaliła regulamin korzystania i wysokość opłaty (1,00 zł) za korzystanie z toalety miejskiej

         – przyjęła zmiany od regulaminy placów zabaw ( place zabaw będą otwarte od 15 marca do 31 października, w godzinach 8.00-20.00; natomiast w okresie wakacyjnym od 8.00 – 21.00)

         – uznała jednogłośnie jako niezasadną skargę na Komendanta Straży Miejskiej (zarzut dotyczył kradzieży drewna przez funkcjonariuszy SM)

         – uznała (jednogłośnie, przy dwóch głosach wstrzymujących) jako niezasadną skargę na Komendanta Straży Miejskiej (zarzut dotyczył niewłaściwego zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej oraz nieprzyjęcia materiału dowodowego przez funkcjonariusza SM)

          Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 przyjęty – środki na budowę ulic w Ząbkach

          Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

          W piątkowy wieczór (30 stycznia) Rada Powiarada powiatutu Wołomińskiego przyjęła niemal jednogłośnie (27 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”) budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 r. W budżecie znalazła się pozycja inwestycyjna pod nazwą „Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach”. Na tę pozycję zarezerwowano w budżecie kwotę 2 140 000 zł (z czego 640 000 pochodzić ma ze środków własnych Miasta Ząbki jak dofinansowanie miasta do tej inwestycji).

          Cały projekt budżetu znajduje się tutaj