Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XIII. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta

zabki27 sierpnia 2015 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

10.Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

11.Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

13.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

14.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

15.Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał są dostępne tutaj

  VII. sesja Rady Miasta Ząbki

  Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

  17 kwietnia 2015 roku o godz. 7.30  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VII. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

  1.      Otwarcie sesji.

  2.      Przyjęcie porządku sesji.

  3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Ząbki.

  4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
  na rok 2015.

  5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
  Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

  6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  gruntowych.

  7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
  przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z
  o.o.

  8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
  przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

  9.      Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
  Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  11.      Zamknięcie sesji.

  Projektu uchwał są dostępne tutaj.

   VI. sesja Rady Miasta Ząbki

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   30 marca 2015 roku o godz. 17.00  w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się VI. sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:zabki

   1.      Otwarcie sesji.

   2.      Przyjęcie porządku sesji.

   3.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Ząbki.

   4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
   na rok 2015.

   5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
   Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

   6.      Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II.

   7.      Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

   8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za
   korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego
   im. Michała Szuberta w Ząbkach.

   9.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
   Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

   10.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

   11.      Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj

    IV. sesja Rady Miasta

    Kategoria: Rada Miasta

    4 lutego 2015 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się IV. sesja Rady Miasta. Porządek przedstawia się następujaco:

          1.      Otwarcie sesji.
          2.      Przyjęcie porządku sesji.
          3.      Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miasta Ząbki.
          4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
          5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.
          6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
          7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
          8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
          9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
      10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności nieruchomości Gminy Ząbki.
      11.      Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
      12.      Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu.
      13.      Uchwała w sprawie nadania imienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ząbkach.
      14.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2015 r.
      15.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.
      16.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
      17.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
      18.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
      19.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
      20.      Zamknięcie sesji

    Projekty uchwał są dostępne tutaj

     LVI. sesja Rady Miasta

     Kategoria: Rada Miasta

     5 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się LVI. sesja Rady Miasta.
     Porządek obrad przedstawia się następująco:

     1.      Otwarcie sesji.

     2.      Przyjęcie porządku sesji.

     3.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
     2014.

     4.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
     Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

     5.      Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto
     Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.
     „Przeprowadzenie weryfikacji oznaczenia użytków w zakresie gruntów
     zabudowanych oraz utworzenia baz danych obejmujących dane geometryczne o
     użytkach i konturach klasyfikacyjnych dla obszaru gminy Ząbki z wyłączeniem
     z zakresu weryfikacji terenów zamkniętych”.

     6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
     gruntowej. – ul.Zycha

     7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
     gruntu. – ul.11-go Listopada,

     8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
     gruntu. ul.Warszawska Ejart

     9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
     gruntu. – Wspólnota MIeszkańców Reymonta ul.Andersena

     10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
     gruntu. – spółdzielnia „Wspólny Trud” ul.Leszyskiego

     11.      Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół
     prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji
     tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i
     opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015.

     12.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
     Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

     13.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
     organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
     ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

     14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
     Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

     15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

     16.      Zamknięcie sesji.