Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Spot wyborczy

Kategoria: z życia Ząbek

  Mój plakat wyborczy na nadchodzące wybory samorządowe

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   LVI sesja Rady Miasta Ząbki

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   20 kwietnia 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.
   4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
   5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
   6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
   7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
   8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
   9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. (ul.P.Skargi)
   10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Dzika)
   11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Szwoleżerów)
   12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11 Listopada)
   13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
   14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
   15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
   16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
   17. Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał są dostępne tutaj

    Podsumowanie LIV sesji Rady Miasta Ząbki

    Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

    22 lutego 2018 roku o godz. 1700 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbyła się LIV sesja Rady Miasta Ząbki. Wśród najistotniejszych decyzji podjętych na spotkaniu warto wymienić:

    • Przekazanie Województwu Mazowieckiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 416 860, 76 zł na budowę drogi wojewódzkiej 634 (ul. Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą 631. Budowa drogi rozpocznie się prawdopodobnie w 2019 r. Całość inwestycji wyniesie ok. 15 000 000 zł.
    • Przekazanie Powiatowi Wołomińskiemu wsparcia finansowego w kwocie 1 342 588 zł na przebudowę ul. Drewnickiej i Kochanowskiego. prace rozpoczną się w tym roku. W ramach inwestycji zostanie zbudowana także kanalizacja deszczowa.
    • Przeznaczenie dodatkowych 2,8 mln zł (do kwoty 11, 84 mln zł) na przebudowę ul. Powstańców. Przebudowa powinna zakończyć się w listopadzie 2018 r.
    • Przeznaczenie 1 mln zł na budowę parkingu Park&Ride (P+R).
    • Przeznaczenie 100 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do cmentarza
    • Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Ząbki w sprawie przyspieszenia realizacji ul. Nowo-Ziemowita – przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej wraz z budową linii tramwajowej od Dworca Wschodniego do Ząbek.

    A ponadto:

    • Zakończenie wymiany oświetlenia ulicznego na lampy LED powinno zakończyć się do końca wakacji.
    • Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i Wolności także powinna zakończyć się do końca wakacji.

     Rozkłady ząbkowskich linii w aplikacji Jak Dojadę oraz w Google Maps?

     Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

     Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3). Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta w 2017 r. wystąpiłem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych także do aplikacji „Jak dojadę”.

     Aplikacja ta umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

     Miasto wysłało także podobne zapytanie, aby ząbkowskie linie autobusowe były widoczne w usłudze Google transit. Obecnie czekamy na odpowiedź od wyżej wymienionych firm.

      

      Nagrody za osiągnięcia sportowe dla mieszkańców Ząbek

      Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

      sportDo 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r.  Nagrodę może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta bez względu na wiek, który co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej.

      Za jakie osiągnięcia przyznana może zostać nagroda?

      Nagrody przyznawane są co najmniej za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej. Ważne jest jednak, aby osiągnięty wynik sportowy dotyczył dyscypliny olimpijskich. Wysokość nagrody zależy w głównej mierze od rangi zawodów, w których zawodnik brał udział oraz od zajętej pozycji. Najniższa możliwa nagroda to 800 zł, która przysługuje zawodnikowi za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski. Jeżeli jednak zawodnik na wymienionych wcześniej zawodach uzyska miejsce medalowe może otrzymać nagrodę w maksymalnej wysokości 6000 zł.

      Wysokość nagród dla zawodnika, który:

      • zakwalifikował się do udziału:
       • w Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 3.000,00 zł,
       • w mistrzostwach świata (MŚ) – 1.800,00 zł,
       • w mistrzostwach Europy (ME) – 1.400,00 zł;
       • w mistrzostwach Polski (MP) – 800,00 zł,
       • w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) –800,00 zł.
      • zajął miejsce medalowe
       • na Igrzyskach Olimpijskich (IO) lub Igrzyskach Paraolimpijskich (IPar) – 6.000,00 zł,
       • na mistrzostwach świata (MŚ) – 4.100,00 zł,
       • na mistrzostwach Europy (ME) – 3.000,00 zł,
       • na mistrzostwach Polski (MP) – 1.800,00 zł,
       • na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) – 1.200,00 zł.

      Zawodnik w roku kalendarzowym może otrzymać tylko jedną nagrodę.

      Co trzeba zrobić aby otrzymać nagrodę?

      Pierwszym krokiem jest oczywiście osiągnięcie wyniku sportowego, który umożliwia uzyskanie nagrody. Następnie do 31 stycznia należy złożyć wniosek o nagrodę. Ważne jest, aby wskazany we wniosku sukces sportowy miał miejsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Do formularza należy załączyć oświadczenia, komunikat z zawodów, w których brało się udział oraz dokument poświadczający bycie mieszkańcem Ząbek – np. kopię deklaracji PIT czy zaświadczenia o zameldowaniu. Następnie komisja, złożona z przedstawicieli powołanych przez Burmistrza, Radę Miasta oraz organizacje pozarządowe sprawdzi złożone wnioski i do 30 kwietnia przedstawia Burmistrzowi listę osób oraz wysokość przyznanych nagród, które wynikają z uchwały. Nagrody zostaną wypłacone zawodnikom do 30 czerwca.

       

      Kto może złożyć wniosek o nagrodę?

      Lista osób i instytucji, które mogą wnioskować o nagrody jest długa. Może być to sam zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub sportowy, związek sportowy, radni miasta czy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Jednak do złożenia wniosku, bez względu kto będzie go składał, potrzebna jest zgoda zawodnika – związane jest to z kwestią przetwarzania danych osobowych.

       

      Najważniejsze informacje

      • Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta do 31 stycznia.
      • Nagrodę otrzymać może każdy mieszkaniec Ząbek, który co najmniej zakwalifikował się do zawodów sportowych takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej.

       

      Załączniki:

      Uchwała w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

      Wniosek – nagrody sportowe (PDF)

      Wniosek – nagrody sportowe (DOC)

      W przypadku  pytań i wątpliwości proszę o maila: radny.siwek@zabki.pl

       XLVI sesja Rady Miasta

       Kategoria: Rada Miasta

       Absolutorium31 sierpnia 2017 roku o godz. 830 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLVI. sesja Rady Miasta. Porządek sesji przedstawia się następująco:

       1.Otwarcie sesji.

       2.Przyjęcie porządku sesji.

       3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta Ząbki.

       4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

       5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

       6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.

       7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

       8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

       9.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

       10.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

       11.Zamknięcie sesji.

       Materiały na sesję są dostępne tutaj.

        XI. sesja Rady Miasta

        Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

        Rada-Miasta28 lipca 2015 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XI. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

        1. Otwarcie sesji.

        2. Przyjęcie porządku sesji.

        3. Przyjęcie protokołu z X. sesji Rady Miasta Ząbki.

        4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

        5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

        6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (Obrońców)

        7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

        8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

        9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

        10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

        11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

        12. Uchwała w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.

        13. Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.

        14. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

        15. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

        16. Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

        17. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

        18. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

        19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

        20. Zamknięcie sesji. Projekty uchwał są dostępne tutaj.

         I sesja Rady Miasta Ząbki VII kadencji

         Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

         Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25
         listopada 2014 r.  1 grudnia 2014 roku o godz. 18.30 w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w
         Ząbkach, przy ul. Westerplatte 1/11 odbędzie się I sesja Rady Miasta Ząbki w nowej VII kadencji.

         Pierwsza sesja zwoływana jest przez Komisarza Wyborczego (a nie przewodniczącego Rady) a informacje o terminie radnym-elektom przekazuje Burmistrz Miasta. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady, obradom będzie przewodniczył najstarszy wybrany do kolejnej Radn Miasta Zabki radny  – Janusz Dąbrowski.

         Porządek obrad przedstawia się następująco:
         1.      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada
         2014 r.

         2.      Porządek obrad I sesji.

         3.      Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

         4.      Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

         5.      Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

          Dziękuję za zaufanie!

          Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

          zabkiSzanowni Państwo,

          Chciałbym serdecznie podziękować za okazane zaufanie i oddane na mnie głosy w ostatnich wyborach samorządowych. Dzięki Państwa poparciu ponownie zostałem wybrany Radnym Miasta Ząbki. Uzyskany wynik to ogromne wyróżnienie i bodziec do dalszej pracy. Mam nadzieję, ze najbliższe 4 lata będą czasem dalszych zmian na lepsze

          Z poważaniem

          Grzegorz Siwek