Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Rozkłady ząbkowskich linii autobusowych w aplikacji JakDojadę.pl – Część II

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

Pod koniec 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o sprawdzenie możliwości dołączenia rozkładów naszych ząbkowskich linii autobusowych do aplikacji „Jak dojadę”. Więcej informacji tutaj. Po okresie oczekiwania przyszła odpowiedź odnośnie integracji naszych rozkładów z aplikacją. Obecnie miasto oczekuje na wzór umowy. Koszt wdrożenia szacowany jest na 5000 zł, natomiast miesięczne utrzymanie wynosić ma 300 zł. Na chwilę obecną jednak w budżecie miasta nie zabezpieczono środków finansowych umożliwiających podpisanie umowy.

Dla przypomnienia aplikacja JakDojadę.pl umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej w Warszawie a także opracowuje najszybszą drogę przemieszczenia się z punktu A do punkt B z wykorzystaniem posiadanych rozkładów. Dołączenie rozkładów ząbkowskich linii do aplikacji umożliwiłoby uwzględnianie ich w planowaniu podróży przez tą aplikację, co byłoby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mieliby zintegrowane w jednym miejscu systemy komunikacji w Warszawie i w Ząbkach.

Od kilku miesięcy za pomocą aplikacji na smartfony „Kiedy przyjedzie” możemy sprawdzić za ile minut, pojawi się na wybranym przez nas przystanku na terenie Ząbek autobus jednej z trzech miejskich linii (Z-1, Z-2, Z-3).

Pełna treść odpowiedzi – JakDojadę.pl (Część II).

  Ostatnia (LXIII) sesja Rady MIasta Ząbki upływajacej kadencji

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  13 listopada 2014 roku o godz. 18.00 w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach, przy ul. Westerplatte
  1/11 odbędzie się LXIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Będzie to ostatnia sesja w upływajacej kadencji Rady Miasta. Na ostatniej seji poruszane będą ważne tematy takie jak: Startegia rozwoju miasta do 2023 r., program współpracy z organizacjami pozarządowymi czy dalsza współpraca z Warszawą w zakresie komunikacji zbiorowej.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku sesji.

  3. Przyjęcie protokołów z XLVI, LII i LXII sesji Rady.

  4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

  5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

  6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023”
  7. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

  8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Ząbki na lata 2014-2020.

  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

  10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  11. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  12. Zamknięcie sesji.

   Co dalej z nocnymi w Ząbkach?

   Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

   2 maja 2013 r. skierowałem do Burmistrza z propozycją podjęcia rozmów z ZTM w sprawie zmiany trasy autobusu lini nocnej N61, aby jeździł on przez ul.Bystrą, Batorego, Wolności i dalej wracał na swoją dotyczaczasową trasę. (Pismo dostępne tutaj: http://grzegorzsiwek.pl/interpelacja-w-sprawie-zmiany-trasu-autobusu-nocnego-ztm-linii-n61/). Urząd wystąpił do ZTM z propozycją zmian w kwestii linii nocnych (odpowiedź tutaj: http://grzegorzsiwek.pl/odpowiedz-w-sprawie-linii-nocnej-n61/)

   Po 5 miesiącach pojawiła się odpowiedź ZTM w tej sprawie. Odpowiedź ZTM jest niestety negatywna w stosunku do proponowanych zmian. Pojawia się tylko mało przekonująca propozycja uruchomienia linii nocnej z Targówka.

    image0308