Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XLI sesja Rady Miasta Ząbki

Kategoria: Rada Miasta

7 czerwca 2013 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul.
Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Zabki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie porządku sesji.
3.      Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady.
4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
rok.
5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
6.      Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2013-2016.
7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu.
8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu.
9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu.
10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
11.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
12.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
13.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej.
14.      Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów.
15.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach
prowadzonych przez Miasto Ząbki.
16.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
17.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
18.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne:  http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xli

    Wyślij komentarz