Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XLIII sesja Rady Miasta Ząbki

Kategoria: Rada Miasta

2 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Słowackiego 21
(Trybuna Główna na Stadionie Miejskim) odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Ząbki. 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie porządku sesji.
3.      Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady.
4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
rok.
5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7.      Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu
Wołomińskiego w zakresie dofinansowania zniżek w opłatach za usługi
świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny.
8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku
od nieruchomości. (zwolnienie z podatku gruntów i budowli zajętych na
potrzeby upowszechniania kultury fizycznej)
9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/51).
10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/49).
11.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/40).
12.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/35).
13.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (ul.Westerplatte, dz.ewid.Nr 70).
14.      Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
15.      Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół
prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014.
16.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Ząbki.
17.      Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia
Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920”.
18.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Ząbkach.
19.      Sprawozdanie z realizacji kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonych w I półroczu 2013 r.
20.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
21.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
22.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xliii

 

    Komentarze (1)

    […] XLIII sesja Rady Miasta Ząbki 2 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Słowackiego 21 (Trybuna Główna na Stadionie Miejskim) odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Ząbki.  Proponowany porządek obrad: 1.      Otwarcie sesji. 2.      Przyjęcie porządku sesji. 3.      Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady. 4. … […]

    Wyślij komentarz