Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XLIV sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta

12 września 2013 r. o  godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Ząbki. proponowany porządek zawiera następujace punkty:  

      1.      Otwarcie sesji.
      2.      Przyjęcie porządku sesji.
      3.      Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady.
      4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2013 rok.
      5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
      6.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawiania
pogrzebu.
      7.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków:
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te
usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.
      8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
wydzierżawienia gruntu. (ul.Broniewskiego)
      9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
wydzierżawienia gruntu. (ul.Nowa)
10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (ul.Leszyckiego)
11.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
12.      Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z  tych
obiektów.
13.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.
14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
16.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są dostepne: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xliv

    Wyślij komentarz