Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XLIX sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta

16 grudnia 2013 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  XLIX sesja Rady Miasta, której porządek przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku sesji.

3.      Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady.

4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2013 rok.

5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2021.

6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta
Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z
o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z
o.o.

7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego
transportu zbiorowego.

8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
wydzierżawienia gruntu.

9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.

10.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

11.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

12.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

13.      Zamknięcie sesji.

Projektu uchwał są dostępne tutaj

    Wyślij komentarz