Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XLVII sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta

 25 listopada 2013 roku o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Ząbki odbędzie się XLVII. sesja Rady Miasta. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny, i jest zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a nie jak zazwyczaj się dzieje, na podstawie Statutu Miasta Ząbki. Przywołany przepis ustawy o samorządzie gminnym pozwala zwłołać sesję z krótszym okresem wyprzedzenia (zazwyczaj jest to 7-dniowy okres). Porządek sesji przedstawia się następująco:

      1.      Otwarcie sesji.

      2.      Przyjęcie porządku sesji.

      3.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2013 rok.

      4.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

      5.      Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2014.

      6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta
Ząbki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem
Ząbki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

      7.      Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu
przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m.st.
Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic
Marsa, Żołnierska”.

      8.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xlvii

    Wyślij komentarz