Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XXXIII Sesja Rady Miasta Ząbki

Kategoria: Rada Miasta

W dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 15 00 w Trybunie Głównej, przy ul. Słowackiego 21 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2012 rok.
5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Miasto Ząbki od Skarbu Państwa, prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
8. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
9. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu
terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
tych dotacji.
12. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
13. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2013.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Statutowej.
15. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych
przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w
odniesieniu do przewozu osób na liniach autobusowych organizowanych przez
Miasto Ząbki.
16. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji
miejskiej.
17. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
20. Zamknięcie sesji.

    Wyślij komentarz